TIẾT  THANH  MINH

 

Xin mời đọc Thanh Minh 清明 cuả Đổ Mục 杜牧

Bài  Chuyển Ngữ (1)  -  Chuyển Ngữ (2)

 

Lễ tiết Thanh-Minh đúng tháng ba, (1)

Nắng xuân u uất nhớ quê nhà.

Mồ thương cỏ sậy đơm hương Ngoại,

Mã mến hoa nhang cúng khói .

Sương phủ nghĩa trang hồn thể Phật,

Gió vờn hang động xác thân ma. (2 )

Trăng khuya nhập bóng soi cô mộ,

Lạnh lẽo đồng hoang trở khí .

 

Du Sơn Lãng Tử (遊山浪子) <photo>

(Khoá 1965/1968)

24 Tháng 3, 2006 - Bắc California, U.S.A.

 

 

(1) Tiết Thanh Minh vào ngày mùng 5, 6 tháng ba âm lịch.

(2) Xác thân mục rữa trở về cát bụi.

 

 

Xin mời đọc bài   Chợ Hoa  &  Vịt Rời Con Lạch  cùng tác giả

 

 

HOẠ TIẾT  THANH  MINH

 

Hơi lạnh đầu Xuân tụ khí ,

Trăng khuya mờ ảo tựa hồn ma.

Hòn Sầm (1) hoa quả thăm mồ chú,

Giếng Bộng (1) khói nhang viếng mô. .

Mồ mả ngập đầy cây cỏ dại,

Nghĩa trang thiếu vắng bóng người nhà.

Thanh Minh lần nữa sắp về đến,

Gợi nhớ quê nhà đầu tháng ba.

 

 

Lương Thuận Mậu  (梁順茂)

Tháng 3 Năm 2006, Bắc California, U.S.A.

 

(1)   Hai nghĩa địa ở Ninh Hoà.

 

 

清 明 感 作 THANH MINH CẢM TÁC

 

春 暖 三 月 又 清 明 ,
民 族 佳 節 記 心 靈 ;

他 鄉 衣 食 終 日 忙 ,
芳 草 绿 野 孰 踏 青 ?

 

Âm Hán Việt

 

Xuân noãn tam nguyệt hựu thanh minh,

Dân tộc giai tiết kí tâm linh.

Tha hương y thực chung nhật mang,

Phương thảo lục dã thục đạp thanh.

 

“Thanh minh trong tiết tháng ba, “  (1)

Dân gian cổ tục (2) cha ông truyền đời.

 Tha hương công việc chẳng ngơi,

 Cỏ hoa xanh mởn ai người đạp thanh?  (3)

 

 

Tuyết Sơn Tùng (雪山松)

Tháng 3 Năm 2006, California, U.S.A.

 

 

1.     Trích Truyện Kiều cuả thi hào Nguyễn Du

2.     Tảo mộ

3.     Du xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1