GIỌT LUYẾN THƯƠNG

 

 

 

 

Ngoại Đ Lạt

 

 

 

Xứ Vịnh sầu tnh muộn nhớ thương,

Ly bi trang sử ngt thơ Đường.

Bt hoa vọng phố, đm chồi luyến,

Tơ phm mộng nh, đậu quả vương.

Hạt cy trăng ng, ương ngải quế,

Gieo hi gt ngọc, vướng trầm hương.

Nt rời bu o, son in dấu,

Sng cuộn triều dng dậy bến Tương.

 

&

 

Sng cuộn triều dng dậy bến Tương,

Dng ngn lạc thủy km mi hương,

Xa vườn bụi Quế hoi xơ xc,

Vắng cội hoa lng mi vấn vương.

Theo hướng, trăng tm cung ảo gic,

La qu, người kể chuyện hoang đường.

Bao ma ngng đợi vần thơ cũ,

Giọt nhớ, giọt sầu, giọt luyến thương.

 

 

Du Sơn Lng Tử  游山浪子

California, U.S.A., 9/2009

 

 

 

 
 

 

HOẠ GIỌT LUYẾN THƯƠNG

 

 

Đm vắng cung đn gợi nhớ thương,

Sầu gieo khe mắt khch bn đường.

Nhớ về phố cũ người yu dấu,

Buồn ở chốn ny dạ vấn vương.

Tc nhuộm mu sương nơi đất khch,

Mắt hoi sắc phượng cảnh qu hương.

Rừng thng đồi quế chiều my phủ,

Viễn khch mỏi mn đợi bến Tương.

 

&

 

Viễn khch mỏi mn đợi bến Tương,

Phong trần mấy độ kiếp tha hương.

Mặc ai xa m đời ngao ngn,

Ở chốn sơn tuyền cảnh vấn vương.

Mi ngắm trăng thề qun gối mộng,

Chợt nghe so trc nhớ cung đường.

My vương đỉnh ni sầu c lẻ,

Ngm khc T B nhỏ lệ thương.

 

 

Hong Hữu Khang 黄有康

Nha Trang, Việt Nam  09.2009

 

 

 

 

 

 

 

* *

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bi vở & hnh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright 2009 KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer