KHAI BT ĐẦU XUN

 

 

 

Photography Courtesy of DSLT

 

 

 

VỊNH NG HỔ

 

(Bi Xướng)

 

1/2

Sửu đi, Dần đo nhậm năm nay,

Lẫm liệt, uy phong trước vũ đi.

Mng vuốt cong cong như lưỡi hi,

Răng nanh chia chỉa tợ dao phay.

Vừa nghe tiếng hổ, người ging mất,

Thong đnh hơi hm, th chạy di.

Ai bảo Cọp ta l Cọp giấy?

Xem ny, Cha Tể những ngần oai.

 

 

2/2

Cha Tể Sơn Lm nghểnh nghểnh đầu,

Ngồi trn ngi bu vểnh hm ru,

Tả ph: Tượng trắng lum khum vi,

Hữu bật: Beo đen khm nm hầu.

No lũ heo rừng cng khỉ vượn,

Ka bầy ch si với b tru,

Thảy nghe tiếng rống đều rung sợ,

Phủ phục, sớm hm phải đến chầu.

 

 

ng Thin Triết   东天哲

California, U.S.A., Thng Ging Canh Dần 2010

 

 

 

 

Photography Courtesy of DSLT

 

 

 

XUN NHỚ XỨ NH

  

(Knh Hoạ)

 

1/2

Nhn ảnh Tết nh, mấy bửa nay,

Phố xưa vọng cảnh, ngắm Xun đi.

Nhớ mm củ kiệu, cua rang muối,

Thm hũ dưa hnh, g x phay.

Mừng bạn thi ngho, tươi trẻ mi,

Chc Dn bớt khổ, sống lu di.

Năm Dần hy vọng nhiều thay đổi,        

Cọp vuốt nanh di, rống thị oai.

 

 

2/2

Oai Hm, Hổ đến th quay đầu,

Mấy kẻ dm gần, vuốt Cọp ru.

Gi đẹp hnh Loan, người tn tỉnh,

Trai hng Hổ tướng, lnh theo hầu.

Trẻ đa pho nổ, xua g ch,

Cọp giỡn băng rừng, đuổi ngựa tru.

Bo dữ gầm to người sợ hi,

Qua thời vua cha, hết ai chầu.

 

 

Du Sơn Lng Tử  游山浪子

California, U.S.A., Tối Mồng Bốn Tết Canh Dần 2010

 

 

 

*

 

 

NG HỔ SA CƠ

 

( Knh Hoạ Vịnh ng Hổ )

 

Từ thủa sa cơ đ đến nay

Đu cn uy vũ chốn chương đi.

Nhe răng sợ chng đem hầm mắm,

Ma vuốt lo người đến x phay.

Giấc mộng Kim Loan đnh thở vắn,

Cơn mơ Hổ Trướng cũng than di.

Rừng xanh bờ ci ngy cng t,

Cha Tể đau lng dạ khủng ai.

 

 

Hong Hữu Khang 黄有康

Nha Trang, Việt Nam  01.21.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bi vở & hnh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright 2010 KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer