MƯA THU

 

 

 

 

Xin mời đọc một số tc phẩm cuả Du Sơn Lng Tử 遊山浪子.

 

 

 

MƯA THU

 

Trời đổi ma thu nắng chiếu sầu,

Mưa rơi nh nhẹ thắm hoa ngu.

Phớt gin thin l thơm hồng phấn,

Phủ đm hoa li ngt luống du.

Gi thổi cnh tre nghe r rch,

Mưa phn bụi khm ướt vng thu.

Nai tơ ngơ ngc gom sương cỏ,

Bướm lượn mơ mng cuối lũng su.

 

*   *  *

 

Nắng rọi chiều t a o bu,

Mưa thu thổn thức ướt chn cầu.

Đất che thảm l vng pha tm,

Trời phủ mng my xm lẫn nu.

Thước xanh mu chờ gi cuốn,

Cầu vng bảy sắc đn mưa ngu.

Chiều tn m ả ung dung bước,

Lững thững lơ thơ ướt mi đầu.

 

 

Du Sơn Lng Tử 遊山浪子 <photo>

20 Thng 10, 2006 - Bắc California, U.S.A.

 

 

 

 

HỌA MƯA THU

 

(Thn họa bi Mưa Thu của Du Sơn Lng Tử)

 

Thu đến lm chi để dạ sầu,

Mưa rơi từng hạt tựa mưa ngu!

Cy phong chuyển đổi bao cnh l,

Ln gi quay cuồng những bể du.

Hạt nắng lung linh vo nắng trở,

Từng đm trằn trọc giữa đm thu.

Khi khng tưởng c, m khng đ,

Thịt c dư thừa vẫn nhớ rau.

 

*   *  *

 

Nhớ nắng, nhớ mưa, nhớ o bu,

Ai bay t o lc qua cầu.

Su vi lận đận mu sơn trắng,

Hai bến lưng chừng nhạt điểm nu.

L rụng lững lờ dng nước cuốn,

Thu tn ươn ướt cht mưa ngu.

Qu người m tưởng nơi qu mẹ,

Để mỗi thu sang thm bạc đầu.

 

 

V Đnh Tin 武庭仙

20 Thng 10, 2006 San Francisco, California, U.S.A.

 

 

 

 

HỌA MƯA THU

 

( Thn họa bi Mưa Thu (Phần I) của Du Sơn Lng Tử )

Trời đổi vo thu cảnh gợi sầu,
My bay gi thoảng giọt mưa ngu.
Lướt ngang đm cỏ hoe cnh l,
Gội thẳng đồi tng ướt cụm du.
nh nắng lờ mờ nguyn buổi sớm,
Sng trăng tỏ r suốt đm thu.
Cc vng đua nở khoe mu sắc,
L rụng theo dng xuống trũng su.Ban M Lng Tử 美蜀浪子

21 Thng 10, 2006 Palm Spring, California, U.S.A.

 

 

* * *

 

 

( Thn họa bi Mưa Thu (Phần II) của V Đnh Tin )

Nhớ mi về em o trắng bu,
Xinh xinh vạt o mng chn cầu.
Nước trong xanh biếc pha mu nắng,
L a đỏ dần ha sắc nu.
Ngy dại si tnh vo ci mộng,
Thẫn thờ đợi nợ đn mưa ngu.
Mưa thu rơi ướt bờ vai nhỏ,
Khắc khoải tnh xưa, nhớ bạc đầu.5 X.D. 老五 X.D.

24 Thng 10, 2006 California, U.S.A.

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電子郵件請寄 ***

Bi vở xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org