NHỚ EM

 

 

 

 

 

Xin mời đọc một số tc phẩm cuả Du Sơn Lng Tử 遊山浪子.

 

 

 

Nhớ dng em cười thật dễ thương,

Nhớ chồng thư cũ thuộc từng chương.

Nhớ cnh phượng thắm chong sn cỏ,

Nhớ nhnh hồng tươi phủ cổng trường.

Nhớ nụ hn đầu chn k ức,

Nhớ tnh yu cuối gởi đng phương.

Nhớ bờ biển mộng ta thường hẹn,

Nhớ mi đường xưa dạ l hương.

 

* * *

 

Nhớ nt em gầy hiện trước gương,

Nhớ tnh thơ dại lạc bn đường.

Nhớ lời thề ước đầy u yếm,

Nhớ tiếng hẹn h đắm gi sương.

Nhớ cặp mắt buồn: khung cửa mộng,

Nhớ mi cười mỉm: đo hoa hường.

Nhớ chiều tan học ta chung lối,

Nhớ pht biệt ly mi vấn vương.

 

 

Du Sơn Lng Tử 遊山浪子 <photo>

15 Thng 10, 2006 - Bắc California, U.S.A.

 

 

 

 

 

Knh họa nghịch vận bi Nhớ Em của
huynh trưởng Du Sơn Lng Tử.


Nhớ ngy gi biệt lệ sầu vương,
Nhớ bữa cng em hi đa hường.
Nhớ nn bi thơ che nắng nhạt,
Nhớ t o trắng trốn mưa sương.
Nhớ chiều đứng đợi nơi đầu phố,
Nhớ sng ngồi chờ tận cuối đường.
Nhớ mắt đen huyền ghen hạt nhn,
Nhớ nhn ngắm nhỏ trộm qua gương.

* * *

Nhớ trưa tựa cổng đn mi hương,
Nhớ hứa mua gim gạch bn phương.
Nhớ gi mai trao trước lớp,
Nhớ bao x mụi giấu sau trường.
Nhớ lời nhắn gởi:  Cu kinh điển,
Nhớ tiếng th thầm:  Bản hiến chương.
Nhớ tc ngang vai che nửa mặt,
Nhớ người mới gặp đ liền thương.

 

 

Cao Nguyn B 高原霸

21 Thng 10, 2006 - Bắc California, U.S.A.

 

 

 

 

 

*** 投稿電子郵件請寄 ***

Bi vở xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org