Xin mời đọc một số tc phẩm cuả Du Sơn Lng Tử.

 

 

TẠI V̅

 

Dng ai bước m my cn nguyệt thẹn,

Lệ ai rơi m liễu rũ mai hờn;

Lng ai xốn m rệu hồn chim n,

Dạ ai sầu m tn a Mẫu-Đơn.

 

Xin người đừng bước để my hn vng nguyệt;

Xin người đừng đi để liễu ướm cnh mai.

Đừng xốn xao cho n rời băng tuyết;

Đừng u sầu để hoa lạc trăng đi.

 

Em lại khc lm mưa ngu đỉnh ni,

Em biếng cười lm l rụng chiều thu;

Em hững hờ cho bo cuồng hoa bụi,

Em buồn đau cho sng dậy my m.

 

Nếu một ngy hồn trăng chm đy cốc,

L lc tnh anh ngy ngất mộng ước thề;

Nếu một ngy sao buồn giun dế khc,

Đ l ngy anh bỏ lng sống cảnh hoi m.

 

 

Du Sơn Lng Tử (遊山浪子)

(Kho 65/68)

06/2006, Bắc California, U.S.A.

 

 

 

 

 

GIẤC CHIM BAO

 

 

Thơ ai viết, ngọt ngo,

Lm ti mơ giấc chim bao ban ngy.

Biển Nha Thnh, giọt nắng cay,

Du em bờ ct, m hy hy nồng.

Ci lng sầu động nhớ trng,

Tnh như sng gợn mnh mng giữa cồn.

Thủy triều dng ảo hong hn,

Lm ta hồi tưởng nụ hn đầu đời.

Nhớ em sắc nước hương trời,

Nhớ em nh mắt tuyệt vời hồn trai.

Giờ đy hai ng đường di,

nh trăng thương tiếc dng ai ngọc ng.

Đm sương lạnh, mộng ring ta,

Tiếng chung thăm thẳm ngn nga ci m.

Buồn cho ly biệt mưa thu,

Buồn cho ngoại cảnh hoang vu nửa ma.

Chim Quyn đậu nhnh Huệ thưa,

Ngy xưa ma ht vui đa vườn xinh.

Giờ đy chim rũ một mnh,

Nhớ rừng Sơn cước nhớ tnh Lng Du.

 

 

Du Sơn Lng Tử (遊山浪子)

(Kho 65/68)

06/2006, Bắc California, U.S.A.

 

 

 

 

 

 

Bi vở xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org