THUYỀN TRĂNG

 

Photography

 

Xin mời đọc một số tc phẩm cuả Du Sơn Lng Tử.

 

 

Gi xun khơi động pht mơ mng,

Thuyền sng chập chờn bến dạ lan.

Nguyệt lặn đy hồ mơ dng ngọc,

Sao trồi mặt suối ngắm giai nhn.

Một vầng my dại phiu thin đỉnh,

Nửa mảnh trăng si lạc thế trần.

Chung vọng xa xa hồn tĩnh mịch,

Ngư ng bầu rượuTy lng lng.

 

 

* * *

 

Say sưa chn rượu ngắm hư khng,

Lc lắc thuyền cu c mắc trng.

Nước gợn ba đo mờ ảnh nguyệt,

Thuyền nh nhấp sng ảo trăng đng.

Sao trời lủng lẳng treo cnh trc,

My đm chập chờn gc đỉnh thng.

C ngủ, đm tn, ngon nửa giấc,

Thuyền về lặng lẽ lướt đng phong.

 

 

 

Du Sơn Lng Tử 遊山浪子 <photo>

(Kho 1965/1968)

03 Thng 6, 2006 - Bắc California, U.S.A.