4 BI THƠ: TRẬN BNG BN

 

 

 

*  * *

 

 

 

 

 

1/4

Mở đầu trận đấu, dạ chưa an,

Vi pht hơn thua, mới sẵn sng.

Vợt cp tri cầu, chn bước tiến,

Tay ln gc phải, đn đường sang.

Rờ-Ver bỏ nhỏ, banh kề lưới,

Lp thẳng, triu xa, bng mt bn.

Khn giả hoan h, cng phấn chấn,

Mắt thần khoi ch, lộ ho quang.

 

*

 

2/4

Người xem trận bng, vỗ tay vang,

Hấp dẫn cn hơn pht mở mn.

Mới cp, ra đn triu Ấn-Độ,

Lại khều, đỡ thế lp Phần-Lan.

Tấn cng, vợt ma như mưa phũ,

o ạt banh xoay tựa sng trn.

Nho tới, nhảy lui trng đẹp mắt,

Cố lm địch thủ dạ hoang mang.

 

*

 

3/4

Quả bng tung chiu, thủ vững vng,

Cưa từng c xoy, bạn cn than.

Nhanh tay ngắn thế, vờn trn lưới,

Chn lẹ di cơ, cp dưới dn.

Ngược hướng banh đưa, nhn hiểm hc,

Tri chiều vợt đỡ, thấy nguy nan.

Triu qua lp lại nhiều cng sức,

Dứt điểm hơn thua, mới tạm nhn.

 

*

 

4/4

Mới nhn vi pht lại ra sn,

Trận bng lần ny, địch kh can.

Banh xoy ra tr, chiu quất ngược,

Tay ln phản kch, thế ghm ngang.

Hớt, khều, chận, lp đưa vo lưới,

Chặt, khảm, vờn, triu đỡ st bn.

Cng khổ đp đền, danh xứng đng,

Cp vng chiến thắng thật rnh rang.

 

 

Du Sơn Lng Tử  游山浪子

California, U.S.A., Xun Kỷ Sửu

 

 

 

 

 

 

 

*  * *

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電件請寄 ***

Bi vở & hnh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

 

啓明网站  |  Copyright 2004 - 2009 KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer