關山月  -  TRĂNG QUAN SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

( Âm Hán Việt )

 

QUAN SAN NGUYỆT

 

Bồi hồi Hán nguyệt măn biên châu,
Chiếu tận thiên nhai đáo Lũng đầu.
Ảnh chuyển ngân hà hoàn hải tĩnh,
Quang phân Ngọc tái cổ kim sầu.
Già xuy viễn thú cô phong diệt,
Nhạn hạ b́nh sa vạn lư thu.
Huống thị cố viên dao lạc dạ,
Na kham thiếu phụ độc đăng lâu.

 

Ông Thụ

 

 

*

 

 

TRĂNG QUAN SAN

 

( Mượn Ư Thơ Ông Thụ )

 

Bồi hồi bóng nguyệt gác biên châu,

Chiếu tận chân mây đến tuyến đầu.

Sao sáng ngân hà năm tháng tỏ,

Trăng mờ ải Ngọc cổ kim sầu.

Trống rền trại lính xa ngàn dặm,

Nhạn núp b́a rừng vạn lư sâu.

Quê cũ người chờ ai mỗi tối,

Buồn thương thiếu phụ mộng mơ lầu.

 

 

Du Sơn Lăng Tử  游山浪子

California, U.S.A., Xuân 2010

 

 

 

 

 

 

 

*   *  *

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

Copyright © 2010  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer