HOÀNG HẠC LÂU  -  TRONG LÚC ỐM

 

 

 

 

中国武汉市的黄鹤楼  ( Lầu Hoàng Hạc, Vũ Hán, Trung Quốc )

 

 

 

黄鹤楼  -  崔颢

 

,

.
,

.
,

.
,

使 .

 

Mời đọc một số bản dịch của tác phẩm Hoàng Hạc Lâu   黄鹤楼

 

 

HOÀNG HẠC LÂU

 

( Mượn Ư Thơ Của Thôi Hiệu )

 

Người xưa cưỡi Hạc biến đi đâu?

“Hoàng Hạc” giờ đây thưởng nguyệt lầu.

Một thuở Hạc vàng bay viễn xứ,

Ngàn năm mây trắng dạt canh thâu.

Bóng tà phản chiếu Hán-Dương thụ,

Cỏ biếc ẩn tàng Anh-Vũ châu.

Quan ngoại chiều tàn mơ cố quận,

Ḍng sông gợn sóng… thế nhân sầu.

 

 

Du Sơn Lăng Tử  游山浪子

California, U.S.A., 12/2009

 

 

 

 
 

 

病中  -  高伯适

 

 

Mời đọc…  高伯适的漢文诗选译  -  Tuyển Dịch Thơ Chữ Hán Của Cao Bá Quát

 

 

TRONG LÚC ỐM

 

( Mượn Ư Thơ Của Cao Bá Quát )

 

Xuân đến bệnh hoài. Tận số chăng,

Ốm o gầy yếu, chẳng ai bằng.

Sức cường thời trẻ như Long Mă,

Mắt sáng tuổi già tựa Hải Đăng.

Mượn vợ chải đầu, đầu tóc rối,

Nhờ con ủi áo, áo nhăn lằn.

Tiếng cười c̣n gượng, nhàn chưa được!

Trà nhạt hơn trà chỗ miếu Tăng.

 

 

Du Sơn Lăng Tử  游山浪子

California, U.S.A., 12/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright © 2009  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer