VU LAN 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều về một thoáng mây bay

Cơn mưa chợt nhớ đến ngày Vu Lan

Hạ về hiếu hạnh nhân gian

Bóng người đứng giữa mây ngàn thiết đây

Mẹ cha nay ở trời Tây

Chúng con xin vái dang tay khẩn cầu

th́ sung sướng bấy lâu

Dấu chân của mẹ dẫn đầu con theo

Nào con chỉ biết reo

Dầm sương dải nắng cha đèo con thơ

Nửa đời con lại nằm

Công cha nghĩa mẹ bờ báo ân

Con c̣n nặng nợ song thân

Hương tâm một nén quỳ dâng ḷng thành

Cần nên tránh ác làm lành

Lễ hội báo hiếu một cành hoa Sen

 

 

Hàn Quốc Dân  韓國民

Los Angeles, California, U.S.A.,Vu Lan 2022

 

 

 

 

 

 

Chiều về lăng đăng mây bay 

 Cơn mưa cuối Hạ nhớ ngày Vu Lan

Trăng rằm soi sáng nhân gian

Ḷng trần một nỗi muôn vàn vấn vương

 

Ơn dưỡng dục ngàn năm luôn nhớ

Nghĩa sinh thành trọn kiếp không quên

Song thân thương măi nhắc tên

thường một kiếp phù sinh xa ĺa

 

Cha khuất nẻo ḷng đau muối xát 

Mẹ không c̣n tâm dạ héo hon

Công cha sánh tựa núi non

Nghĩa mẹ biển rộng thênh thang sông dài

 

Trần gian nặng gánh hai vai

Đêm ngày khẩn nguyện ḷng thành hiến dâng

Đạo vàng chánh pháp tu thân

Làm lành lánh dữ bỏ dần sân si

Vu Lan lễ hội từ bi

Làm con hiếu hạnh khắc ghi muôn đời

 

 

Liên Khôi Thực  連魁實

Nha Trang, Việt Nam, Vu Lan 2022

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

***  投稿電子郵件請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org