登樂遊原  ĐĂNG LẠC DU NGUYÊN

*

*

* 韓國忠 Hàn Quốc Trung

 

 

*

 

 

 

 

Thương Ẩn (李商隱) (813 - 858) người châu Hoài, huyện Nội, đời Đường, nay thuộc Trịnh Châu, tỉnh Nam, Trung Quốc, tự Nghiă Sơn (), hiệu Ngọc Khê Sinh (玉溪). Ông đổ Tiến năm 837 nhưng một đời bất đắc chí v́ bị cuốn vào sự tranh chấp đảng phái. Thơ ông cấu tứ tân kỳ, mang một phong cách riêng rẻ với ngôn ngữ đẹp, vần điệu hài ḥa. Đặc biệt những bài thơ ái t́nh của ông rất nhẹ nhàng, thương cảm.

 

 

(Nguyên Tác)

 

 

 

 

*

  

(Âm Hán Việt)

 

ĐĂNG LẠC DU NGUYÊN

Thương Ẩn

 

Hướng văn ư bất thích,
Khu xa đăng cổ nguyên.
Tịch dương vô hạn hảo,
Chỉ thị cận hoàng hôn.

 

 

 

 

 

( Chuyển Ngữ )

 

LÊN ĐỒI LẠC DU (DẠO CHƠI)

 

Chiều nay ḷng chẳng thấy phê,
Lạc Du đồi cổ đánh xe chơi nào. (1)
Nắng tà cảnh sắc đẹp sao,
Nhá nem trời tối sắp vào tiếc thay…

 

 

 

 

  Hàn Quốc Trung 韓國忠

十二月十日於美國,加利福尼亞州,洛杉磯

  

Chú Thích:

 

  1. : Cổ nguyên tức đồi cổ tích Lạc Du ở phía nam Trường An.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  投稿 郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

 

啓明网站  |  Copyright © 2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer