KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA TẠ HUỆ HẠNH  谢惠杏作品

 

Rượu T́nh  ||  Rượu T́nh (2)  ||  Rượu T́nh (3)

 

Hoài Niệm  ||  Thu Buồn - Bóng Thu Xưa

 

Vơng Nhà Măi Tươi Sáng

T́nh Si  ||  Yêu Muộn

Một V́ Sao Bé Bỏng - Ru Em  ||  Tương Tư

Bẽ Bàng  ||  Nhớ Trăng - Nỗi Ḷng Trăng Thanh

苦瓜  - Khổ Qua  ||  Bài Bạc Tránh Xa  ||  Lễ Vu Lan

 

Hỏi Trăng - Đời

Thùy Dương Cát Trắng - Hoài Niệm

Mộng Ước Ru Em - Thu Và Tôi - Mừng Thu

 

Bé Láng Giềng  ||  Khải Minh Thuở Ấy Cuả Bọn Ḿnh

 

Đất Trời Tiếu Lâm -- Tập 15  -   幽默天地 -- 15

 

Riêng Tặng Một Người

Đọc "Nhớ Ai" Cảm Tác  ||  Đọc Hẹn Cảm Tác

 

狗年春节Xuân BÍNH TUẤT