VNG NH MI SNG TƯƠI

 

Trung Học KHẢI MINH, Nha Trang, Việt Nam

 

 

 

请阅读谢惠杏作品 * Xin mời đọc một số tc phẩm cuả Tạ Huệ Hạnh.V ng nh nhộn nhịp bạn ơi!
Ơ i! ... anh chị bốn phương thơ thi đn.
N i ln đon kết anh em,
G iờ nay lin lạc vững bền lẫn nhau.

N ơi nơi nhắc đến vng nh,
H ỏi thăm Thầy bạn năm xưa chung trường.
A i ai đều khỏe đều cường,

M inh danh con chu học trường Khải Minh.
A i m khng nhắc trường mnh,
I n su tm khảm thư sinh thủa no.

S au đy nhắc đến o o,
A i ai cũng đọc cũng vo thi đua.
N ơi m tụ hợp bạn xưa,
G ặp nhau tm sự xẻ chia vui buồn.

T iến ln, tiến mạnh khng ngừng,
Ư ớc cng anh chị chung đường thi thơ.
n về tuổi trẻ năm xưa,
I n su kỷ niệm của thời Khải Minh.


Tạ Huệ Hạnh 谢惠杏

2006, Houston, Texas, U.S.A


 

 

 

V ng nh nay đ mở to,
i thi nhiều giới ra v vng mnh.
N hiều người khen thch thơ tnh,
"G Say Thơ" đủ điển hnh cho ta.

N hờ mnh tuần tự đăng ra,
H a trong nhịp thở thiết tha thơ vần.
A i gh qua, đều thất thần,

M ỗi lần thăm viếng, mỗi lần ngạc nhin.
A nh em cng viết lin min,
I n thnh chồng sch cả thin sử tnh.

S au khi xem đến mục hnh,
A nh no cũng kiếm hnh mnh để xem.
N gười xem rồi, gh xem thm,
G ip trường dựng lại cần tm nhiều tay.

T ụ đầy bạn cũ C, Thầy,
U ơ h ht để gầy tiếng vang.
i người dạo net lang thang,
t ai cn muốn gh sang vng người.


Ban M Lng Tử 美蜀浪子

California, U.S.A. 2006