KHỔ  QUA

 

 

 

 

 

***   请阅读彦谷: 苦瓜  ***

 

 

 

 

Khổ qua da sụ sù,
Trước gió trái đong đu;
Thon, lạ màu xanh nơn,
Bổ nhưng vị trật gu.

Thôn Quang 暾光

California, U.S.A. – 2006

 

 

Khổ qua lắm kẻ khó ăn,
Màu xanh vị đắng da nhăn mặt sù.
Bản thân tốt bụng nhân từ,
Bề ngoài xấu xí tâm tư hiền lành.

Tiếu Diện  笑面

06/2006, California, U.S.A.

 

 

Khổ qua dong dỏng màu xanh,
Bên trong th́ đắng để hành người ăn.
Vỏ th́ sù sụ nhăn nhăn,
Nuốt vào sẽ thấy khó khăn muôn phần.

Hoài Mai 
怀梅

06/2006, Bắc California, U.S.A.

 

 

 

Một thân, một cuốc một cần câu,
Ba bốn chó con dẫn phía sau.
Mảnh đất khô cằn trồng đậu phụng,
Đến ngày gặt hái giải ưu sầu.
Mối sầu không được người thông hiểu,
Lưu luyến chuyện xưa vẫn thấm sâu.
Trồng trọt giúp anh quên nỗi khổ,
Khổ qua quá khổ anh đều thâu.

Tạ Huệ Hạnh  惠杏

2006, Houston, Texas, U.S.A

 


Khổ qua nhiều trái chứa đầy thâu,
Công khó lâu ngày phải cuốc sâu.
Chăm bón luôn tay đợi quả lớn,
Trầm trồ liền mắt vơi cơn sầu.
Trái xanh lủng lẳng nh́n vui trước,
Vị nhẫn thấm vào nếm khổ sau.
Cơ cực khó b́ cùng mướp đắng,
An nhàn tớ vác cần đi câu.

Tuấn Phong 俊峰

06/2006, Bắc California, U.S.A.

 


Khổ qua Nắng mới sầu,
Năm trước Nắng canh thâu;
Ngày tháng Nắng chưa thấu,
Bây giờ Nắng mới sầu...

Ban Mê Lăng Tử 美蜀浪子

06/2006, California, U.S.A.


Ngộ đây chẳng có sầu,
Chỉ thức một đêm thâu;
Bạn bè rủ đi nhậu,
Tỉnh rồi lại đi câu.

Khí Dân 棄民

2006-06 於美国,喬州


Một người chỉ thích câu,
Bắt cá được đầy thâu;
Đem tặng chứ không nhậu,
Bởi không vướng lụy sầu.

Cao Nguyên Bá  高原霸

3/2006, Bắc California, U.S.A.


Khổ qua ăn đă nhiều,
Tại sao Nắng c̣n sầu.
Nắng chịu khổ bấy lâu,
Trời ban phép nhiệm mầu.
Cho Nắng hết sầu âu,
Nhờ khổ qua giải sầu.

Tạ Huệ Hạnh  谢惠杏

2006, Houston, Texas, U.S.ARất khá một cần câu,
Phải chi anh hổng sầu;
Tôi đây đem rượu đến,
Anh sẽ ngất cần câu.


Phan Tiên Sinh  潘正書先生  (会长)

Tháng 6, 2006 – Palm Spring, California, U.S.A.

 

 


Khổ qua trái nhỏ xanh tươi,
Ta sầu, ta khổ ăn nhiều khổ qua.
Ăn qua hết đắng, hết cay,
Khổ qua giải nhiệt, giải sầu ai ơi.
Thơ Tiên thích trồng khổ qua,
Ăn qua hết khổ dịu người mát tươi.

Tạ Long Nữ  龙女

2006, Houston, Texas, U.S.A