KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân & Thân Hữu Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA ANN  作品

 

 

Một Ngày Để Cho Con Nhớ

Ru Anh   ||   Ru Em   ||   Nếu Đủ Yêu Thương  

 

 

 

 

Tên:  An (Ann)  *  Sinh năm: 1959  *  Quê quán:  Nha Trang, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:  Nha Trang - Sài G̣n - Vũng Tàu - Phan Thiết (đi đi lại lại nhiều nơi)

Suy nghĩ về cuộc sống:   “Chỉ sợ ḿnh chưa đủ yêu thương với những người xung quanh mà thôi.”

 

 

 

 

啓明网站  |  Copyright © 2009  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer