TNH THƠ ĐẤT MẸ * CHT NGẬM NGI

 

 

 

 Trnh by:  Du Sơn Lng Tử  游山浪子

 

 

 

 

 

KHẮC TR 

(Bi Xướng)

 

 

Một ti ường Thi ngất ngưởng vai,

Dịch thơ đm rải ng trăng say.

Dng Xưa thả gt lng thương mi,

ất Khch (*) trng qu dạ nhớ hoi.

Thi Hộ trao về đo mướt cnh,

Vương Duy gửi lại gi mềm mai.

Trường xưa lời giảng nao dng phấn,

Kỷ niệm xa vời thả bướm bay.

 

 

Trầm Vn 沉雲

California, U.S.A., 7/2010

 

 

(*) Dng Xưa ất Khch: tựa cc bi thơ dịch của anh Khắc Tr

 

 

 

*

 

 

TNH THƠ ẤT MẸ

(Knh họa bi thơ Khắc Tr của nh thơ Trầm Vn)

 

 

Bầu rượu thơ tnh nặng gnh vai,

Ngng về qu Mẹ, thả hồn say.

Mưa trn đất Vịnh, đồi xanh mi,

Nắng giữa thnh đ, mộng trắng hoi.

Ch Cuội rời trăng, sầu nh nguyệt,

Hằng Nga rũ bng, tủi vườn mai.

Trường-Tiền Bến-Ngự chiều nhung nhớ...

Dng đợi bn cầu o trắng bay.

 

 

Du Sơn Lng Tử  山浪子

California, U.S.A., 7/2010

 

 

 

 

 

 

CH CẢ

(Knh họa thơ anh Trầm Vn)

 

 

Gươm đn nửa gnh nặng oằng vai,

Rượu cạn lưng bầu cuộc tĩnh say.

Nam tử sng hồ khng vướng bận,

Trượng phu gi bụi chẳng u hoi;

Một đời ch cả thề da ngựa,

Trọn kiếp tm nguyền vẹn trc mai.

Ngonh lại xt my Hng cố quận,

Qu người xua nỗi nhớ vờn bay.

 

 

NMT

Hội An, Việt Nam, 7/2010

 

 

 

*

 

 

CHT NGẬM NGI

(Knh họa bi thơ họa của anh Du Sơn Lng Tử)

 

 

Một gnh tang bồng nặng trĩu vai,

Dăm v rượu nhạt chuốc đm say.

Qu xa khuất mấy ma du tử,

Tuổi nhớ xanh bao nỗi cảm hoi.

Đ lỗi cu gừng cay muối mặn

Buồn chi tnh nắng xế mưa mai

Cầm bằng cht mộng ban đầu ấy,

Tự buổi qua cầu để gi bay

 

 

NMT

Hội An, Việt Nam, 7/2010

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿 郵請寄 ***

Bi vở & hnh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

 

啓明网站  |  Copyright 2010 KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer