KHAI BT ĐẦU XUN

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

CHC MỪNG XUN MỚI

 

Ngựa h đầu thn mừng Tết đến,

Bờm rung ng phố đn xun sang;

Mai đo thắm nụ hồn phơi phới,

Cung chc ma vui thắng lợi vng

 

 

NMT

Hội An, Việt Nam, Gip Ngọ 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿 郵請寄 ***

Bi vở & hnh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

 

啓明网站  |  Copyright 2004 - Present KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer