KHAIMINH.ORG Cng Vin Cuả Mọi Cng Dn & Thn Hữu Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TC PHẨM CỦA NGUYỄN MIN THƯỢNG 阮绵上作品

 

 

 

Hội An Phố Cổ - Hoi Niệm Hội An

Đợi Chờ || Về Qu Với Tết - Nỗi Nhớ Thng Ging

X M || Tnh Mẹ || Qun Trọ || Lời Ht Ru Tặng Người Về || Nhện Tnh

 

Trường Xưa Cn Mi Trong Tim ( Họa Hai Tưởng Khải Minh )

Vườn Cy Nh Ti || Nghn Trng Hạnh Ngộ || Người Xưa Ơi

 

Về Sau Lũ || Em Của Ngy Xưa || Ma Ging Sinh Năm Ấy

Thư Tnh Xanh || Vng Thu - Giọt Nhớ || Tnh Yu Người Lnh

Ch Cả - Cht Ngậm Ngi || Tnh Yu Bong Bng Trời Mưa

Bất Chợt Hạ Mưa || Đ Bao Lần Rồi Em

 

Cy Đời Bng Mẹ - Đa Tạ Mẹ || Ni Với Con - Bi Thơ Vĩnh Biệt

Thiếu Nữ Du Xun || Cổng Nh Tiểu Thư || Từ Đi Mắt Nhỏ

Ma Vu Lan 2010: Hoa Hồng Ngực o - Tnh Mẹ, Lng Con

Ma Vu Lan 2011: Hoa Hồng

 

 

 

Tc giả tn thật l Nguyễn Văn Sinh, sinh tại Hội An, Quảng Nam, khởi viết năm 1963, giải xuất sắc thơ Văn Nghệ Tinh Thần (Si Gn 1973), hiện sinh sống tại Hội An, Quảng Nam, Việt Nam.

 

Tc phẩm đ xuất bản:

 

        Cố Quận Ngy Về (thơ 1973, Si Gn)

        Những Bậc Tam Cấp (văn, 1974, in chung)

        Tnh Yu V Mu Nắng (thơ, 1995, ồng Nai)

        Một Cht Ma Thu Bay (thơ 1995, in chung)

        Trăng Sang Ma (thơ, 1996, Chu ốc, in chung)

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2004 2011  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer