MỸ QUỐC MƯỜI THƯƠNG

 

 

 

Photography by Dennis Phan 潘家墉

 

 

 

 

 

 

 

Một thương mảnh đất tự do,

Hai thương cơ hội dnh cho mọi người.

Ba thương cảnh đẹp tuyệt vời,

Bốn thương Vegas sng ngời đn đm.

Năm thương đường x nhẹ m,

Su thương sng vỗ bn thềm Hawaii.

Bảy thương đường biển chạy di,

Tm thương New York, nhớ hoi mu thu.

Chn thương Nh Trắng (1) thủ đ,

Mười thương cảnh Lake Tahoe tuyết rơi.

 

(1) Ta Bạch Ốc - White House

 

 

Dennis Phan  潘家墉

06 March 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bi vở & hnh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright 2004 - 2012  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer