YÊU VÀ NHỚ

 

TWO WORDS “LOVE” AND “MISS”

 

 

 

 

 

 

 

 

YÊU VÀ NHỚ

 

 

Chỉ một chữ thôi
Bắt đầu một bài thơ
Chỉ một cái nh́n thôi
Bắt đầu một chuyện t́nh 

Trong tự điển
Chữ này em thích nhất
Chuyện chúng ḿnh
dùng tả măi không thôi

Yêu”, vâng chữ yêu anh
Em dùng hoài không chán
Yêu”, viết măi chẳng đă đời

Thêm một chữ em hay dùng tới
Chữnhớnày đi đôi với chữ yêu

anh yêu ơi,
Em nhớ anh, em nhớ anh thật nhiều  

Trong ngôn ngữ loài người
Nếu vắng hai chữ đó
Sẽ không t́nh nhân
Sẽ buồn biết chừng nào

Đời sẽ buồn
Sẽ chẳng lao xao

Buồn biết mấy
Thế gian buồn biết mấy 

Em muốn nói với anh
Em yêu anh nhiều lắm
Em nhớ anh
Em nhớ đến x́u người 

Nhưng anh ơi!
Chẳng hiểu sao em ngại ngùng chẳng nói
Chuyện chúng ḿnh
Thành một chuyện t́nh câm

 

 

 

Quách Như Nguyệt  郭如月

California, U.S.A., 2 November 2014

 

 

 

*

 

 

 

TWO WORDS “LOVE” AND “MISS”

 

 

All it took was one word

To start a poem

A glance

To begin a romance

 

In the lexicon

Exists a word that I like the best

To describe our story without end

"Love" as in "I love thee".

I use it tirelessly

 

Another word I am fond of

That goes hand in hand with "Love"

And that is "Miss"

Honey, I miss thee, so very much

 

In the tongues of Man

If those two words are missing

There would be no lovers

No happiness

Life would be filled with sadness

There would be no agitation

Only sorrow

And nothing but sorrow in this world

 

I want to tell you:

I love thee a lot

And I miss thee so much

That I almost pass out

 

But honey!

I don't why I'm reluctant to say

Our love

Is an unspoken one

 

 

 

Translated by Wissai / NKBá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

啓明网站 | Copyright © 2004 - present KHAIMINH.ORG | Website Disclaimer