M̀NH NẮM TAY, BỖNG THẤY NHIỆM MẦU

 

YOU TOUCH MY SOUL

 

 

 

 

 

 

 

 

M̀NH NẮM TAY, BỖNG THẤY NHIỆM MẦU

 

 

* Không quan tâm anh giàu hay nghèo
Không quan tâm nơi nào anh sống
Chẳng để ư anhmốt” hay không
Chẳng đ̣i hỏi anh thề với thốt
Anh yêu ơi, em quan tâm tới anh

* Em không màng loại xe anh lái
Không quan tâm anh sống với ai
Chẳng mong chờ khi nào anh nói
(ba chữ em rất muốn nghe)
Chỉ cần anh, quan tâm đến anh

* Anh không cần thề hứa với em
Anh không cần đẩy đưa nói dối 
Anh vẫn anh, tự do tuyệt đối
Anh chẳng cần thay đổi em 

* Nếu anh hỏi, em sẽ cho anh biết
Em yêu anh, dâng trọn tim ḿnh
Yêu hết bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Em yêu anh, yêu rất mặn nồng!

Không nói xạo, không mầu , hổ thẹn 
Em yêu anh không tính toán, hờn ghen
Em yêu anh không anh nổi tiếng
Em yêu anh không cặp mắt t́nh
Em yêu anh, em rất đỗi yêu anh  

Chỉ cần biết phút giây hiện tại
Chỉ cần biết em đang bên anh
Em chẳng màng quá khứ huy hoàng
Em chẳng lo tương lai tươi sáng
Chỉ cần biết ḿnh đang bên nhau
Ḿnh nắm tay, bỗng thấy nhiệm mầu!

 

 

 

Quách Như Nguyệt  郭如月

California, U.S.A., 24 November 2014

 

 

 

*

 

 

 

YOU TOUCH MY SOUL

 

 

* I don't care you're poor or rich
I don't care where do you live
I don't care which clothes you wear
I don't care sometimes you swear
But, darling, I do care about you!

* I don't care which car you drive
I don't care who you live with
I don't care when you're going to say it
(the three words I want to hear)
All I  care, really care is ...you

* You don't have to make promise
You don't have to lie to me
Be who you are and just be free

* Just ask me and I'll tell you
I love you with all my heart
I love you all year, four seasons
I love  you, don’t need reason
Just ask me, I let you know...

* I don't lie. I'm not ashamed
I love you, not for your fame
I love you, not for your look
Just love you, I just love you

* Really care for this moment
I don't care about the past
I don't care about tomorrow
All I care is “now”, with you
We hold hands, you touch my soul!

 

 

 

Quách Như Nguyệt  郭如月

California, U.S.A., 24 November 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

啓明网站 | Copyright © 2004 - present KHAIMINH.ORG | Website Disclaimer