KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân & Thân Hữu Khải Minh

 

 

 

MỘT SỐ H̀NH ẢNH CỦA TẠ QUẾ THUƯ  谢桂翠相簿

 

 

(Slideshow)   (一群)啓明校友2008新西兰& 澳洲之旅  -  New Zealand & Australia Trip  

 

(Slideshow)   青云合家大团聚  -  Thanh Van Reunion 2008

(Slideshow)   从一个梦想开始  -  It Begins With A Dream

 

(Slideshow)   烤鱼  -  Cá Nướng

(Slideshow)   來自心海的消息  -  From Monterey With Love

 

(Slideshow)   我们是最好最好的朋友  -  Đám Bạn Thân Thương  ( Class of 73/NA )

(Slideshow)   2008(一群)啓明校友嘉華年會

(Slideshow)   (一群)啓明校友2007年大陆山水之旅  -  Ngao Du Sơn Thuỷ (China)

 

 

Note:        These files are generally large and they might take a while to load…

:           這些  files  相當大,下載时间较长請耐心!

Ghi Chú:  Những files này tương đối rất lớn, xin kiên nhẫn khi loading…

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2008 KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer