TƯỞNG NIỆM THẦY NG VĂN LẠI

 

 

 

 

 

 

 

 

Din Khnh chung trường sau 75

Lưu dung mình dạy Sth̀y Văn

Cơm khu ṭp th̉ thm lưng dạ

Thịt trại nui g thm rớt răng

Kỷ nịm bao l̀n trao kín thức

K hoài ḿy dạo học hn lm

R̀i th̀y chẳng được vào bin ch́

V̀ lại qu nh chẳng gh thăm

 

 

V Qu   武士貴

Nha Trang, ngày 2 thng 4, 2019

 

 

 

* * *

 

 

 

Mi h nh vng duyn Quảng Nam

Nhẹ nhng thm thy ni v lm

Vespa Super xanh phong cch
Purple Perfume đậm khi lam

Kinh sử uyn thm thi ch chiết

Sự thời trường trải chẳng cm rm

Tiếc thay tr thức thời thua cuộc

Về lại qu nh chịu khổ kham

 

 

V Qu   武士貴

Nha Trang, ngày 4 thng 4, 2019

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bi vở & hnh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

Copyright 2004 Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer