KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân & Thân Hữu Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA VƯƠNG VŨ VI  王雨微作品

 

 

 

Hồi Ức Ngày Khai Trường   ||   Muà Hè Trên Xứ Người 

 

Đi Du Học   ||   Ngày Ra Đi   ||   Ngoại Ơi   ||   Thư Gởi Mẹ Từ Nước Mỹ

 

Mùa Thu California   ||   Tản Mạn Mùa Thu

 

 

 

 

Vương Vũ Vi là ái nữ của cựu sinh Vương Vĩnh Hiệp, thuộc thế hệ “Hậu Khải Minh”, tốt nghiệp trung học với chuyên ngữ Pháp năm 2007 tại Nha Trang.  Từ đầu năm 2008, Vũ Vi sang Mỹ du học tại một đại học công lập thuộc tiểu bang California.  Có lẽ nhờ mang ḍng máu của bố, nên Vũ Vi theo đuổi ngành Quản Trị Kinh Doanh (Business Management) và có cùng sở thích văn chương, viết lách…

 

 

 

 

啓明网站  |  Copyright 2010  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer

 

 

***  投稿請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org