*

QUANG CẢNH ĐƯỜNG TRẦN PHÚ (DUY TÂN CŨ)

NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT Ở NHA TRANG

 

 

Photography by Giáo Sư Trần Đăng Lộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 啓明網站  |  Copyright © 2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer