TIẾU LÂM - (#15)

Phan Chánh Thơ Tiên Sinh Sưu Tầm (*)

 

 

(Chiêm Tinh Gia Thuỳ Dương bất thần hạ san giúp Phan Tiên Sinh trong Tập 15 cuả mục Tiếu Lâm)

 

 

 

BÓI TẶNG CHỊ HAI “CỎ VÔ ƯU” #7

 

Chị Hai sắp tốt nghiệp rồi,

       Lặng bơi đều giỏi không ai sánh bằng.

       Một hơi bơi phóng như tên,

       Hai hơi mà lặng được tên đứng đầu.

       Cho nên chỉ hết u sầu,

       Tâm hồn thỏa mái tràn đầy vẻ vui.

       Giờ này ai dám đua bơi,

       Chỉ mà đua với không ai hạng đầu.

 

 

Chiêm Tinh Gia Thuỳ Dương

4/2006

 

 

 

BÓI TẶNG ANH “NẮNG” #6

 

Nắng mưa, mưa nắng ai hay!
Vậy mà anh đă được người hiểu thông.
Thơ ngâm nước chảy như sông,
Dựa vào tài trí được nàng yêu thương.

Vài câu thơ viết như vàng,
Nàng t́nh, nàng nguyện về làng cùng anh.
Một ngày ba bữa cơm canh,
Thay v́ anh phải tay cầm nấu chiên.

Giờ đây hạnh phúc như tiên,
Vần thơ nối được vợ hiền cơm ngon.

 

 

Chiêm Tinh Gia Thuỳ Dương

4/2006

 

 

 

BÓI TẶNG ANH TUẤN PHONG #5

 

Tuấn Phong tài giỏi có thừa,
Đào hoa thái quá nên chưa lập nhà.
Hay v́ anh sợ nghe ca,
Nàng về, nàng hót, nàng la suốt ngày.

Cho nên anh để lặng trôi,
Nhưng rồi cảm thấy đơn côi vắng buồn.
Giờ đây anh muốn có đôi,
Ông Tơ bà Nguyệt nối dây tơ hồng.

Anh ơi! anh hăy bằng ḷng,
Cơ duyên đă đến đừng ḥng xa bay.

 

 

Chiêm Tinh Gia Thuỳ Dương

4/2006

 

 

 

PHAN TIÊN SINH KHEN PHỤC  #4


Hay cho cô bói Thuỳ Dương,
Chỉ trong chốc lát vài hàng bói mau.
Thế mà trúng được nhiều câu,
Thơ này bái phục, xin bầu "Thánh Cô".

Qua đây xin đải nhiều tô,
Phở gà, Ḿ Quảng, Phở khô không hành.
Bún riêu, bún ốc, bánh canh,
Làm toàn thượng hạng b́ căn (hiệu) con c̣.

"Thánh Cô" cứ việc ăn no,
Để rồi c̣n bói dot org vơng nhà.Phan Tiên Sinh

4/2006

 

 

 

BÓI TẶNG PHAN TIÊN SINH #3Con anh thi đậu năm nay,
Vào trường danh tiếng gặp may trong đời.
Phần anh lận đận dài dài,
Năm ch́m bảy nổi đổi nghề không thôi.

Thật ra anh quả có tài,
Nghề nào cũng khéo cũng xài rất hay.
Nay anh chỉ đợi vận may,
Một khi đă đến anh bay như diều.

 

 

Chiêm Tinh Gia Thuỳ Dương

4/2006

 

 

 

BÓI TẶNG ANH “TING”  #2

 

Năm nay anh số duyên ṃn,
Anh chuyên niệm Phật tu tâm hỏi ǵ?
Tự ḿnh tự biết hỏi chi,
Gia đ́nh đầm ấm cần chi duyên ngoài?

Vợ thảo, con hiểu đẹp thay!
Học hành tấn tới an vui việc làm.
Vợ chồng xuất ngoại nay mai,
Hưởng đời an lạc của thời về hưu.


Chiêm Tinh Gia Thuỳ Dương

4/2006

 

 

 

CÔ BÓI #1Bói đây, đây bói, bói đây,
Có ai muốn bói chốn này ra mau…


Cô bói này mới mời về,
Bói mà không đúng th́ free khỏi tiền!!!”

Ngược lại, th́ phải tính liền,
Thù lao không mắc không chuyên phải nghề.
Cho nên đừng có mà chê,
Hăy mau đặt quẻ nàng kê bói bài.

Nếu không nàng sẽ xa bay,
Về miền cát trắng hưởng đời thiên nhiên.


Chiêm Tinh Gia Thuỳ Dương

4/2006