TIẾU LÂM - (#16)

Phan Chánh Thơ Tiên Sinh Sưu Tầm (*)

 

 

 

歷史課上,老師問:
『漢朝和唐朝的審美觀有何不同?』
學生答道:「漢朝… 如趙飛燕,是:『美人上馬馬不知』
唐朝嘛… 如楊貴妃,是:『美人上馬馬不支』


有一天小寶在上歷史課,聽到老師在講秦始皇的暴政-焚書坑儒,就擺出一臉大便臉的樣子,正巧被老師看到,就問:「小寶,誰惹到你啦?」
小寶對曰:「秦始皇!」
老師問:「為什麼
?」
小寶曰:「因為他沒把書燒完!」


一年級的老師教小朋友認識家禽動物。
老師:「有一種動物兩隻腳,每天早上太陽公公出來時,
都會叫起床,而且叫到起床為止,是一種動物?小朋友:「媽媽!」

 

 

 

 

TUẤN PHONG

 

Một thương mặt mụn tàn nhang,

Hai thương cái miệng ăn hàng chủ chê.

Ba thương nhớ lộn lời thề,

Bốn thương đi chợ đường về hay quên.

Năm thương bản tính ưa kênh,

Sáu thương giọng nói vang rền lổ tai.

Bảy thương hay nhắc chuyện dai,

Tám thương tóc xơa buông dài phía sau.

Chín thương ăn vụng ngồi lâu,

Mười thương hổng nói… sợ đầu anh bay.

 

8/2006

 

 

 

TẠ LONG NỮ

 

Một thương anh chẳng rượu chè,

Hai thương ăn nói điềm nhiên.

Ba thương lịch sự bảnh trai,

Bốn thương nào biết bạc bài.

Năm thương thấy gái chạy dài,

Sáu thương dũng cảm giúp người.

Bảy thương vần thơ ngọt bùi,

Tám thương hiếu thảo mẹ cha.

Chín thương, thương vợ hơn ḿnh,

Mười thương anh măi thủy chung với người.

 

8/2006

 

 

 

THUNG LŨNG VÀNG

 

Một thương ăn nói có duyên,

Hai thương phá của xài tiền hơn Tây.

Ba thương chữ giỏi văn hay,

Bốn thương rộng lượng luôn tay giúp người.

Năm thương chưa nói đă cười,

Saú thương nhỏng nhẻo ông trời chịu thua.

Bảy thương ăn nói chanh chua,

Tám thương khâu vá thêu thùa đều tay.

Chín thương ngủ ngáy suốt ngày,

Mười thương khi giận đĩa bay đầy nhà.

 

8/2006

 

 

 

PHAN TIÊN SINH


Một thương không biết rụt rè,

Hai thương ít nói lè nhè chửi suông.

Ba thương gơ mơ hát tuồng,

Bốn thương ngăn nắp khổ khuôn đàng hoàng.

Năm thương chỉ muốn hột soàn,

Sáu thương thực phẩm ăn toàn b́ căng.

Bảy thương cái tính lăng nhăng

Tám thương hở chút cằng nhằng cả đêm.

(Tám thương chít chát với chàng thâu đêm.)

Chín thương chưa tối trùm mền,

Mười thương chuyện một nói thêm thành mười

 

8/2006

 

 

 

BAN MÊ CÔ NƯƠNG

 

Một thương chỉ thích cải lương,

Hai thương chỉ thích cái giường king size.

Ba thương chỉ thích con trai,

Bốn thương chỉ thích ăn xài phủ phê.

Năm thương chỉ thích được “dê,”

Sáu thương chỉ thích được bê về nhà.

Bảy thương chỉ thích cần sa, (đuà thôi nha…  không nên!)

Tám thương chỉ thích “đi ra đi vào.”

Chín thương chỉ thích thể thao,

Mười thương chỉ thích nhảy rào gặp anh!

 

8/2006

 

 

 

NINH H̉A TIỂU TẨU

 

Một thương mái tóc nhung huyền,

Hai thương tính thích mượn tiền shopping.

Ba thương ưa giận bất b́nh,

Bốn thương xập xám thường bin thua hoài.

Năm thương sành điệu tiêu xài,

Sáu thương cặp mắt liếc dài lúc nhăn.

Bảy thương luôn nói khi ăn,

Tám thương cười hở hàm răng trắng đều.

Chín thương làm chẳng dám tiêu,

Mười thương lương tháng nộp đều mới vui.

8/2006

 

 

 

GIÀ 5 X.D.

 

Nhất là có vợ phát rầu,

Nh́ nhằng nói maĩ những câu lùng bùng.

Tam bành lại nôĩ cơn hung,

Tứ tường đổ bát ḿnh dừng ngay thôi.

Ngũ gà ngủ gật ai coi,

Lục phủ ngũ tạng đừng moi ra dùm.

Thất điên bát đaỏ muốn khùng,

Bát nha bát nháo xin đừng ngó quanh.

Cẩu xực là món ngon lành,

Thập toàn đại bổ ăn nhanh khoẻ liền…

 

8/2006

 

 

HOÀI MAI

 

Một thương vai hẹp lưng dài,

Hai thương thức giỏi đánh bài suốt đêm.

Ba thương say tựa hủ ch́m,

Bốn thương chuyên lục bếp t́m cơm thiu.

Năm thương thấy gái ḷng xiêu,

Sáu thương làm ít xài nhiều tiêu to.

Bảy thương tính chẳng biết lo,

Tám thương dáng dấp ốm o da vàng.

Chín thương ăn nói ngang tàng,

Mười thương hổng nói, ngại chàng bạt tai.

 

8/2006

 

 

LONG TIỂU MUỘI

 

Một thương ăn nói thật thà,
Hai thương em măi… đậm đà không thôi.
Ba thương phụ nấu nước sôi, (pha cà phê)
Bốn thương xe cộ nhớt dầu đều lo.
Năm thương cắt cỏ trồng hoa,
Sáu thương dẫn giải con thơ học hành.
Bảy thương lương thiện trong lành,
Tám thương hiếu thảo song thân đôi đàng.
Chín thương người có thủy chung,
Mười thương những đấng phu quân như chàng.

 

8/2006