TIẾU LÂM  -   

Phan Chánh Thơ Tiên Sinh Sưu Tầm (*)

 

另有用途

老師說:「豬是一種很有用的動物,牠的肉可以吃,牠的皮可以做皮革,牠的毛

可以做刷子。現在還有誰說的出牠還有其他用途嗎?

「老師」,一個學生站起來答:「牠的名字還可以罵人。」

 

小明說故事

有一天小明跟小華講了一個故事
小明: 這故事分成4,第一段是...
老公跟老婆說我一個月後拿一萬元給你,老婆說好,可是過了一個月後,老公只拿了8000,於是老婆說還有2000元呢?老公打了老婆一巴掌說:前是我在賺的你吵甚麼
接者小明講了第二段
右一天,老公想吃清蒸魚,老婆偏偏煮了紅燒魚,於是老公就說為甚麼沒有清蒸魚?老婆就打了老公一巴掌說:菜是我在主的你吵甚麼
小明: 接下來是第四段
小華: 那第三段呢?
小明打了小華一巴掌說: 故事是我在說的你吵甚麼啊!

 

 

TÍNH TRƯỚC TÍNH SAU

(綏深Gởi Chào Phan Tiên Sinh & Các Bạn Khải Minh)

 

Tính trước tính sau   <more>

 

NGHE SAO NÓI VẬY

 

Có một em bé đi lạc ...chú công an kêu vào hỏi bé ...
-Cháu hăy nói cho chú
biết ba má cháu tên ǵ để chú đưa cháu về nhà .
Thằng bé nhanh nhảu trả lời ....
-Dạ mẹ cháu tên
viên kẹo đường của anh c̣n bố cháu tên chục chưng yêu dấu của em ạ ...

 

 

ĐẠI TỶ PHÚ

 

Nhằm động viên các viên tướng về hưu sớm, nghị viện Mỹ quyết định ngoài những chế độ b́nh thường mỗi người lại được trợ cấp một số tiền bằng khoảng cách hai điểm bất kỳ trên cơ thể người đó - tính bằng centimet - nhân với 1.000 đôla.
Mấy ngày sau, có ba viên tướng làm đơn xin nghỉ. Người thứ nhất yêu cầu đo khoảng cách từ đầu đến gót chân. Ông ta
cao 1,9 mét và được nhận 190.000 đôla.
Người thứ hai đo từ đầu ngón tay giữa lúc giơ tay lên đến đầu ngón chân cái. Khoảng cách này là 2,3 m, ông nhận được
230.000 đôla.
Người thứ ba yêu cầu được đo từ đầu mũi đến chỗ kín của ông. Hội đồng giám định đồng ư. Khi ông này cởi bỏ quần áo,

tất cả đều ngạc nhiên:
- Thế
cái đó của ông đâu rồi?
- Nó không nằm ở đâ
y – Viên tướng đặc nhiệm thản nhiên. - Nó nằm đâu đó trên sa mạc vùng Vịnh.

 

 

===========================================================

* Trích t Yahoo!笑壇 & các trm web khác