TIẾU LM - 幽默 (#33)

Phan Chnh Thơ Tin Sinh 潘正書先生 Phụ Trch & Sưu Tầm

 

 

 

给爸爸的信

 

 

有個人叫江小帆,他不會寫的字都畫個圓圈。一天,他爸爸生病了,江小帆寫了一封信:

 

親愛的老O

听說你生O了,你要好好養O,不要隨便下O

你親愛的兒子:江小O

 

父親收到了這封信,請鄰居唸,鄰居以為O是蛋,高聲唸道:

 

親愛的老蛋,

听說你生蛋了,你要好好養蛋,不要隨便下蛋!

你親愛的兒子:江小蛋。

 

父親听後,暈倒。

 

 

 

EMAIL KHNG DẤU

 

 

Bố mẹ cu T l người cần c, gia gio, v lm ruộng từ xưa, viết email dưới miệt vườn. Từ ngy c my vi tnh, bố mẹ cu T sắm đựơc ci my rất sịn do dnh dụm tiền của cu T gởi về, rồi gắn đường dy kết mạng, bn gửi email qua thăm cu T bn Mỹ

 

1. Dưới đy l nguyn văn bản email khng dấu:


Cu Ti thuong,


Luc nay bo me ban du lam, ngay nao bo cung coi ao, con me thi coi quan, lam cho den noi bo may bi binh liet duong. Toi nao me cung mo thay con - cu teo, thang em ut cua con - thi moi di tu vi no thich dao cao dai, con dua em gai cua con phai di mai dam kiem them, nhung no moi bo len thanh pho, vi o que mai dam kiem tien cha thang nao du. Nghe con o My bi khung bo me that lo lang. Mong tin con!

 

2. Khi nhận email, cu T tự bỏ dấu rồi lẩm bẩm đọc:

 

Cu T thương,

 

Lc ny bố mẹ bận đu lắm, ngy no bố cũng cởi o, cn mẹ th cởi quần, lm cho đến nỗi bố my bị bịnh liệt dương. Tối no mẹ cũng mơ thấy con - ??? teo, thằng em t của con - th mới đi t v n thch dao cạo ???, cn đứa em gi của con phải đi mi dm kiếm thm, nhưng n mới bỏ ln thnh phố, v ở qu mi dm kiếm tiền chả thằng no ???. Nghe con ở Mỹ bị khủng bố mẹ thật lo lắng. Mong tin con!

 

3. Cu T đọc xong, đầu c quay cuồng, ng lăn quay cu đơ, tay bắt chuồn chuồn mồm si bọt mp. Lt sau tỉnh dậy cu T bn tức tốc gọi phone về nh hỏi th ra bản chnh như sau:

 

Cu T thương,

 

Lc ny bố mẹ bận dữ lắm, ngy no bố cũng coi ao, cn mẹ th coi qun, lm cho đến nỗi bố my bị bịnh liệt dường. Tối no mẹ cũng mơ thấy con - cu to, thằng em t của con - th mới đi tu v n thch đạo cao đi, cn đứa em gi của con phải đi mai đầm kiếm thm, nhưng n mới bỏ ln thnh phố, v ở qu mai đầm kiếm tiền chả thng no đủ. Nghe tin con ở Mỹ bị khủng bố mẹ thật lo lắng. Mong tin con!

 

 

Trương Đạt Dn 张达民 sưu tầm & gởi đến gp vui

Si Gn, Việt Nam

 

 

 

偵察

 

 

飯廳內,一個异常謙恭的人膽怯地碰另一個顧客,那人正在穿一件大衣。

 

-對不起,他問,請問您是不是皮埃爾先生?

-不,我不是。那人回答。

-啊。他舒了一口气,那我沒弄錯,我就是他,您穿了他的大衣。

 

 

 

 

戒酒了

 

 

服务员说:先生,您为什么要两杯呢?

男子说:一杯是我自己的,一杯是我朋友的。他得了重病,住进了医院,我替他喝一杯。

第二天,他又走进这个酒吧,说:来一杯酒!

服务员关切地说:你的朋友死了吗?

男子大怒:胡说!

服务员说:为什么您只喝一杯呢?

男子说:因为我戒酒了...

 

 

 

 

 

***  投稿電郵請寄 ***

Bi vở & hnh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org