TIẾU LÂM - 幽默 (#48)

负责搜集& 編輯:  潘正書先生  *  Phan Chánh Thơ Tiên Sinh Phụ Trách & Sưu Tập

 

 

 

 

 

 

感恩節!

* HAPPY THANKSGIVING! *

 

 

 

http://www.khaiminh.org

 

 

 

潘正書 敬贺

Phan Chánh Thơ  Kính Chúc

Thanksgiving 2010

 

 

 

 

 

 

老夫子-水虎傳   WATER TIGER

LĂO PHU TỬ  -  THỦY HỔ TRUYỆN

 

 

More…>>

 

 

 

 

 

 

 

***  投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

啓明网站  |  Copyright © 2010  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer