TIẾU LÂM  -   

Phan Chánh Thơ Tiên Sinh Sưu Tầm (*)

 

 

造句

 

有一天上國文課的時候,小明的老師出了一個""字,

要班上的同學用""這個字來造一個句子。

小明說:昨天我跟哥哥去麥當勞吃東西,

我們吃薯條...喝可樂...吃雞塊,"" 糖醋醬.....

*   

 

 

JOKES TIẾNG ANH

On a flight from Saigon to Los Angeles, an American sat beside a Vietnamese, The American asked that Vietnamese, “what kind of “ese” are you?”
“Excuse me…” unsure.gif
“What kind of “ese” are you?” y_thinking.gif
“Excuse me, I don’t understand what you meant?” y_confused.gif
“Stupid, are you Vietnamese, Chinese orJapanese” m_omygosh.gif
“Oh, I am a Vietnamese” tongue.gif
After 2 hours, the Vietnamese ask the American:
"What kind of “kee” are you??" happy.gif
“What? What do you mean by key?” y_confused.gif
“Are you monkey, donkey or Yankee?” emot-devil.gifw00t.gif

 

 

 

AI  THẮNG

 

 

TĐ : trận vừa rồi thế nào hả mày ?
TVH : hai - một
TĐ : 2-1 hả, đội nào thắng ?
TVH : làm ǵ có, hoà!
TĐ : ???
TVH : mày ngu thế ! hai - một tức là 2 con một tức là 1 - 1 đấy, đồ dốt ạ !!!

 

 

 

THƠ  VUI

 

 

Một buổi chiều gió mát
Vẽ h́nh em trên cát
Th́ bị ăn một tát
Của một con bồ khác
Năy giờ đang quan sát
Anh c̣n đang ngơ ngác
Liền ăn thêm một tát
Ôi t́nh yêu trên cát !!!
Thật là chua và chát .

 

 

 

 

(*) Bận rộn Giáng Sinh.  Không c̣n nhớ sưu tầm ở website nào…  J

(*) Có điều Phan tiên sinh chắc là không fải cuả Phan tiên sinh này.  J