TIẾU LÂM - 幽默 (#50)

负责搜集& 編輯:  潘正書先生  *  Phan Chánh Thơ Tiên Sinh Phụ Trách & Sưu Tập

 

 

 

恭祝辛卯年大吉大利! CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

恭祝辛卯年大吉大利 !

*  HAPPY  LUNAR NEW  YEAR !  *

 

 

 

 

 

潘正書  鞠躬

Phan Chánh Thơ  (nghiêng ḿnh 135 độ) Kính Chúc

02/2011

 

 

 

 

 

 

春节幽默短信

 

大中小

·        祝君新年好!新年新面貌!新年新心情!新年新开始!新年新运气!新朋旧友齐愿你,万事总如意,钱途千万里!

 

·        笑是火,快乐是锅,祝福是排骨。愿微笑的火点着快乐的锅煮着祝福的排骨,那祝福的香飘向永远快乐的你……春节快乐!

 

·        当您看见这信息时,幸运已降临到您头上,财神已进了您家门,荣华富贵已离您不远。祝福您朋友:新年快乐!

 

·        我问过烦恼了,它根本不爱你,还说永远不理你,让我转告你不要自作多情!还有,健康让我带封情书给你:它暗恋你好久了,并且一生不变!新年快乐!

 

·        心情预报:今夜到明早,想你,预计下午转为很想你,受此情绪影响,傍晚将转为暴想,此类天气将持续到见到你为止。祝你新年快乐!

 

·        我要把一切喜庆变成奶油,把所有祝福揉成巧克力,把永远快乐做成蛋糕砸向你!然后说声:春节快乐!

 

·        新年来临,送你好心情:甭管大海再多水,大山再多伟,蜘蛛再多腿,辣椒再辣嘴,总之你最美,快乐永不悔!

 

·        祝你新的一年里大红大紫,大吉大利,大放异彩,这是我给你的大大礼物,你就给我回个小红包吧,支票你来签,数字我来写。

 

·        祝福加祝福是很多个祝福,祝福减祝福是祝福的起点,祝福乘祝福是无限个祝福,祝福除祝福是唯一的祝福,祝福你平安幸福,春节快乐!

 

 

 

来源:燕赵晚报

 

 

 

 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 

Tết đến nhà kia đủ thứ kiêng
Sắm chi cũng sợ gánh ưu phiền
Mua chuối: sợ làm ăn khó “ngóc”
Mua lê: sợ mách lẻo xóm giềng
Mua bom: sợ suốt năm toàn “nổ”
Mua xoài: sợ thiếu thốn triền miên
Mua cam: sợ âm thầm chịu đựng
Mua táo: sợ rồi… bón cả niên
Ô hô ! đă vậy đừng sắm sửa
Trụi lủi trụi lơ, khỏi tốn tiền.

 

Hahaha… Chí lư, chí lư!

Vậy th́ bàn cúng sẽ trống không
Chỉ cần b́nh lọ với bó bông
Dưa th́ cũng sợ dây dưa măi
Bánh tét sẽ bị rách cả năm
Xin xâm lại càng nên kiêng cử
V́ ngại năm mới sẽ bị xiêng
Sầu riêng càng nên không dám rớ
Măng cụt th́ bị ngẹt ngơ ra
Ngoài ra cần cử trái thanh long
Bởi v́ vận số sẽ long đong
Trái tắc lại càng nên kiêng đấy
Bế tắc mọi điều xui cả năm
Bánh ít không được ăn ngày Tết
Cử ǵ đây nữa hỡi người ơi!!!

Xuân đến Xuân đi, ba ngày Tết
Đở lo bánh trái, mừng ra phết
Thôi th́ ta chưng hoa với quả
Cầu cho “Đủ Xài” khỏi lo xa!

 

 

( Sưu Tầm )

 

 

 

 

 

***  投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

啓明网站  |  Copyright © 2010  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer