TIẾU LÂM  -   

 

潘正先生负责

Phan Chánh Thơ Tiên Sinh Sưu Tầm (*)

 

 

MÁNH KHOÉ

 

Hai thầy lang ngồi nói chuyện với nhau . Thầy nọ hỏi thầy kia :
- Bác đi thăm bệnh, sao bất cứ bệnh nào bác cũng hỏi bệnh nhân thường ăn những ǵ, như vậy là nghĩa làm sao ?
Thầy kia cười đáp :
- Có ǵ đâu, chẳng qua hỏi xem họ ăn uống có sang trọng hay không để sau định tiền thuốc nhiều hay ít cho nó dễ!

 

 

                                                                       

ĐẬU PHỤNG

 

遊覽車司機駕駛與公共汽車充分前輩在高速公路下, 當他
被輕拍在他的肩膀由一個小老夫人。 她提供他幾
花生, 哪些他感恩munches
approx.15 分鐘以後, 她再輕拍他在他的肩膀並且她遞
他其它極少數花生。 她重覆這個姿態大約八次。
在第九次他問小老夫人為什麼他們不吃
花生, 她回復這不是可能的由於
他們的老牙, 他們不能嚼他們。
"為什麼您然後買他們?"他要求困惑。 老夫人答復,
' 我們愛巧克力在他們附近.............


----------------------------------------------------------------------------------

Một tài xế xe buưt chở một xe đầy hành khách già đă về hưu trên đường freeway th́ một bà lăo hành khách vỗ vai anh và cho anh một núm đậu phụng (lạc). Anh ăn một cách ngon  lành và biết ơn.

Sau khoảng 15 phút, bà ta lại vỗ vai anh và cho anh một núm đậu phụng khác. Sau đó cứ khoảng 10 -15 phút,  bà ta lại vỗ vai anh và cho anh một núm đậu phụng khác

Cho đến lần thứ 9, th́ anh tài xế noí "xin hỏi  bà sao bà lại không ăn số đậu phụng này ?"
Bà lăo trả lời rằng bà không thể ăn được v́ bà không có răng để nhai.

Anh tài xế thắc mắc bèn hỏi "thế th́ tại sao bà lại mua số đậu phụng này ?"
Bà lăo trả lời rằng bà chỉ thích lớp CHOCOLATE bọc xung quanh mà thôi ...

 

 

CHA CON NÀO ĐÓ

 

Có một thằng con bất hiếu, trời sai thiên lôi xuống đánh chết. Thiên lôi vừa rơi búa th́ nó vội vàng nắm lấy tay thiên lôi hỏi :

- Ông là thiên lôi mới hay thiên lôi cũ ?

- Cũ, mới, mày hỏi làm ǵ ?

- Ông là thiên lôi mới, ông đánh tôi đă đành. Nếu ông là thiên lôi cũ, ngày xưa bố tôi bất hiếu với ông tôi c̣n nhiều hơn tôi bất hiếu với bố tôi ngày nay, lúc bấy giờ, ông đi đâu ?

 

 

 

(*)  Trên NET