TIẾU LÂM  -   

 

潘正先生负责

Phan Chánh Thơ Tiên Sinh Sưu Tầm (*)

 

 

百 战 百 胜


斯托克看到自己的儿子与邻居的强壮的小孩角力,就鼓励他说:

”加把油!赢了我给你5毛钱。”
後来,儿子回家告诉爸爸他果然赢了,斯托克便给了他5毛钱

以後儿子又胜了几次,

斯托克照样每次都给5毛。
但斯托克思考再三,总觉得儿子敌不过邻居的孩子,所以又问:

“你果真能赢他吗?”
“当然,百战百胜。”儿子自豪他说。

“那你用了什么技巧呢?”
“这简单,”儿子回答,“每次给他1角钱,他准败。

 

 

                                                                       

CHUYỆN ĐỌC  TRÊN  BÁO


Năm hết, Tết đến kẻ làm ăn phương xa về quê ăn Tết
cùng thăm gia đ́nh.Hôm sau hắn ghé vào quán thịt thỏ
nổi tiếng và quen thuộc nơi quê nhà như mọi năm.  Hắn
kêu món thịt thỏ hầm thuốc bắc như thường lệ.

Sau khi ăn miếng đầu tiên, hắn nhận thấy thịt thỏ hôm nay
khác với mọi khi nhiều nên kêu bồi bàn đến hỏi.

- Thịt thỏ hôm nay sao dai quá ?
* Dạ, không dấu ǵ ông, thịt thỏ dạo này hiếm quá nên chủ
   quán bèn phải pha thịt trâu vào.
- Pha thịt trâu? - người khách điềm tỉnh hỏi, sau cái giựt ḿnh-
  các anh pha mỗi  thứ bao nhiêu?
* Dạ, mỗi thứ một  nữa.

Người khách nghĩ, nếu mà chỉ 50/50 th́ không đến nỗi dai như
vầy bèn hỏi tiếp.

- Vậy các anh pha  nửa kư thịt thỏ với  nửa kư thịt trâu sao?
*  Dạ ... chúng tôi pha nữa con thỏ với  nữa con trâu.
- ??

Ḿnh phải kêu cái này là bao nhiêu phần trăm đây các bạn?


 

 

发现、发明、发展

 

课堂上,老师让大家用“发现”、“发明”、“发展”造句。

一位同学站起来说:

 

“我爸爸发现了我妈妈,我爸爸和我妈妈发明了我。

我渐渐发展长大了。

 

 

 

BELIEVE  IN  RELIGION


Moe: "My wife got me to believe in religion."
Joe: "Really?"
Moe: "Yeah. Until I married her I didn't believe in hell."

 

 

 

(*)  Trên NET