TAI JI   二十四式太極拳   THÁI CỰC QUYỀN

 

 

(Video)   太極對練名家表演  Biểu Diễn Thái Cực Quyền

(Video)   二十四式太極拳精講

(Video)   太極拳示範(前面)  Demo From Front View   |  (Video)   太極拳示範(背面)  Demo From Back View

(Video)   Hoc Thái Cực Quyền On-Line   太極拳健身運動步驟   Tai Ji Detailed Instructions By Dr. Lam

( Dr. Lam is a practicing family physician in Sydney, Australia )

 

 

 

 

          免費太極拳健身班招生          

Ghi danh học khóa Thái Cực Quyền Rèn Luyện Sức Khỏe miễn phí, xin liên lạc:

 

美國南加州海南會館
Hai Nam Association of Southern California
2806 Tyler Avenue, El Monte, CA 91733, U.S.A.
Phone: (626) 575-2888

 

 

 

 

Email:   general@KhaiMinh.org

 

 

 

 

啓明网站    |    Copyright © 2011    KHAIMINH.ORG    |    Website Disclaimer