電影彙集 - CINEMA COLLECTION

 

 

 

 

 

*

搜集& 編輯:  春光班校友 * Một Nhm Bạn Kho Xun Quang (1970/1973) Sưu Tập & Phụ Trch

 

 

走向共和

《走向共和》是中國一部近代史電視連續劇共六十八集(編輯為十七回)由張黎執導 。中國大陸地區觀眾只能看到經過刪剪後共五十九集。中國中央電視台於2001年開機拍攝2003年出品。劇情背景為自清朝慈禧太后歸政光緒皇帝,至民初袁世凱稱帝失敗,約廿年間的中國歷史,包括洋務運動、中日甲午戰爭、戊戌變法、庚子拳亂、庚子後新政、辛亥革命、民初政治等史事。敘事主要圍繞以下五位主角發展:慈禧太后、李鴻章、光緒皇帝、袁世凱、孫文。該劇在中國中央電視臺播出一次後即被停止重播,其影碟仍被允許發行。該劇中孫文的三民主義、五權憲法的演說,在第一次播出時被刪剪。

若時間有限,請觀看:孫中山演說(走向共和 結尾片段)

 

孔子  Vạn Thế Sư Biểu -- Đức Khổng Phu Tử ( Confucius )

 

西游记  Ty Du K

 

甄珍、鄧光榮  Chn Trn, Đặng Quang Vinh  -  海欧飛处  Hải u Phi Xứ

甄珍、鄧光榮  Chn Trn, Đặng Quang Vinh  -  彩雲飛  Ma Thu L Bay

甄珍、鄧光榮  Chn Trn, Đặng Quang Vinh  -  未曾留下地址  Why I Love You

甄珍、秦漢 Chn Trn, Tần Hn: 微笑 The Smiling Face

甄珍、秦漢  Chn Trn, Tần Hn  -  煙水寒  Yn Thuỷ Hn ( The Glory Of The Sunset )

甄珍、秦漢  Chn Trn, Tần Hn  -  真真的爱  True Love

甄珍、秦祥林 Chn Trn, Tần Tường Lm  -  婚姻大事 The Marriage

甄珍、秦祥林  Chn Trn, Tần Tường Lm  -  心有千千结 The Heart With Million Knots

甄珍、秦祥林  Chn Trn, Tần Tường Lm  -  我心深处 Tainted Love

 

林青霞  Lm Thanh H  - 金玉良緣 紅樓夢  Kim Ngọc Lương Duyn - Hồng Lu Mộng

林青霞、秦漢  Lm Thanh H, Tần Hn  -  在水一方  The Unforgettable Character

林青霞、秦漢  Lm Thanh H, Tần Hn  -  窗外  Song Ngoại

林青霞、秦漢  Lm Thanh H, Tần Hn  -  纯纯的爱  Love, Love, Love

林青霞、秦漢  Lm Thanh H, Tần Hn  - 一颗红豆  A Love Seed

林青霞、秦漢  Lm Thanh H, Tần Hn  - 晨霧  Sương M Ban Mai ( The Morning Fog )

林青霞、秦漢  Lm Thanh H, Tần Hn  - 彩霞满天  Love Under A Rosy Sky

林青霞、秦祥林 Lm Thanh H, Tần Tường Lm - 真情  The True

林青霞、秦祥林 Lm Thanh H, Tần Tường Lm - 一片深情  Toward The Rainbow

林青霞、秦祥林 Lm Thanh H, Tần Tường Lm - 秋歌 The Autumn Love Song

林青霞、秦祥林 Lm Thanh H, Tần Tường Lm - 我是一沙鷗  Come Fly With Me

林青霞、秦祥林 Lm Thanh H, Tần Tường Lm - 月朦朧, 鳥朦朧 Moon Fascinating, Bird Sweet

林青霞、秦祥林  Lm Thanh H, Tần Tường Lm - 我是一沙鷗  Come Fly With Me

林青霞、秦祥林、秦漢  Lm Thanh H, Tần Tường Lm, Tần Hn  - 我是一片云  Cloud Of Romance

林青霞、鄧光榮 Lm T. H, Đặng Q. Vinh - 楓葉情  Forever My Love

林青霞、鄧光榮  Lm Thanh H, Đặng Quanh Vinh - 愛情長跑 Run Lover Run

林青霞、劉文正  Lm Thanh H, Lưu Văn Chnh  - 处处闻啼鸟  Birds Are Singing Everywhere

林青霞、周润发  Lm Thanh H, Chu Nhuận Pht  - 梦中人  Dream Lovers

 

林鳳嬌、秦漢  Lm Phụng Kiều, Tần Hn - 原鄉人  China, My Native Land

林鳳嬌、秦漢  Lm Phụng Kiều, Tần Hn - 幽幽之恋  Dark Love

林鳳嬌、秦漢  Lm Phụng Kiều, Tần Hn - 又见春天  Once Again With Love

林鳳嬌、秦漢  Lm Phụng Kiều, Tần Hn - 蝴蝶谷  The Valley of Butterfly

林鳳嬌、秦漢、秦祥林  Lm Phụng Kiều, Tần Hn, Tần Tường Lm - 碧雲天  Posteriry, Perplexity

林鳳嬌、秦祥林  Lm Phụng Kiều, Tần Tường Lm - 夏日假期玫瑰花  Trio Love

林鳳嬌、秦祥林  Lm Phụng Kiều, Tần Tường Lm - 又是黄昏  Sunset Again

林鳳嬌、鄧光榮  Lm Phụng Kiều, Đặng Quang Vinh - 近水楼台  First Come First Love

林鳳嬌、鐘鎮濤  Lm Phụng Kiều, Chung Trấn Đo  - 天凉好个秋  Spring In Autumn

林鳳嬌、鐘鎮濤  Lm Phụng Kiều, Chung Trấn Đo  - 小城故事  The Story of A Small Town

林鳳嬌、柯俊雄  Lm Phụng Kiều, Kha T. H. - 艳陽三月天 Shining Spring

 

汤兰花、杨群  Thang Lan Hoa, Dương Quần  -  负心的人 Kẻ Phụ Tnh

梁家辉、秦海璐  Lương Gia Huy, Tần Hải Lộ  - 我的教师生涯  My Career As A Teacher

金雅琴、宫哲  Kim Nh Cầm, Cung Triết  - 我们俩  You And Me

江玲、鐘鎮濤  Giang Linh , Chung Trấn Đo - 在那河畔青草青  The Green Grass of Home

洪英姬 Hồng Anh Cơ - 賣花姑娘  C gi Bn Hoa ( The Flower-Girl )

 

 

胡慧中、張國柱 Hồ Huệ Trung, Trương Quốc Trụ - 欢颜 Your Smiling Face

吕秀菱、刘文正  Lữ T Lăng, Lưu Văn Chnh - 却上心头 Wells Up In My Heart

孙红雷、郑昊正  Tn Hồng Li, Trịnh Hạo Chnh - 我的父親母親 My Father, Mother

龍、李、張、袁 Long, L, Trương, Vin - 酒仙十八鉄  Tửu Tin Thập Bt Thiết

孫儷 Tn Lệ - 甄嬛傳  Zhen Huan Zhuan

 

劉德華  Lưu Đức Hoa (Andy Lau) - 桃姐  A Simple Life

 

周润发钟楚红  Chu Nhuận Pht, Chung Sở Hồng - 秋天的童话  Autumns Tale

周润发  Chu Nhuận Pht ( Chow Yun Fat )  -  碟血双雄 Điệp Huyết Song Hng ( The Killer )

 

狄龍、姜大衛 Địch Long, Khương Đại Vệ  - 死角  Tử Gic (Gc Chết)

狄龍、姜大衛 Địch Long, Khương Đại Vệ  - 遊俠兒  Du Hiệp Nhi

 

 

李菁、羅烈、姜大衛 L Tinh, La Liệt, Khương Đại Vệ  - 鐵手無請  The Invincible Fist

王羽、陳星、 张翼、金刚  Vương Vũ, Trần Tinh, Trương Dực, Kim Cang  - 四大天王  Four Real Friends

王羽  Vương Vũ  - 縱橫天下  Tung Honh Thin Hạ

林青霞 Lm Thanh H - 鹿鼎記 神龍教 Lộc Đỉnh K II: Thần Long Gio

林青霞 Lm Thanh H - 笑傲江湖 東方不敗 Đng Phương Bất Bại

 

李連杰 L Lin Kiệt - 倚天屠龍記 魔教教主 Ỷ Thin Đồ Long K: Gio Chủ Ma Gio

李连杰 L Lin Kiệt - 龍門飛甲  The Flying Swords of Dragon Gate ( English Subtitle )

 

李小龍  L Tiểu Long  -  唐山大兄 Đường Sơn Đại Huynh

李小龍  L Tiểu Long  -  精武门  Tinh V Mn

李小龍  L Tiểu Long  -  猛龙过江  Mnh Long Qu Giang

李小龍  L Tiểu Long  -  死亡游戏 The Long Lost Footage "Game of Death

 

青娥、雄强 Thanh Nga, Hng Cường - 夕阳 Nắng Chiều

 

 

More coming soon

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bi vở & hnh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

啓明网站  |  Copyright 2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer

 

 

 

 

 

<主页>  <前言>  <学校簡介>  <校友新聞>  <相片/錄影>  <文藝/康樂>  <作者&作品>  <論壇>  <鳴謝>  <校友联络>  <其他>  <建議>

[Main] [Preface] [Brief] [News] [Photos / Videos] [Entertainment] [Authors & Works] [Forums] [Acknowledgment] [Contact] [Misc] [Comments]

[Trang Chnh] [Lời Mở Đầu] [Sơ Lược] [Tin Tức] [Hnh Ảnh] [Văn Nghệ / Giải Tr] [Tc Giả & Tc Phẩm] [Chuyện Đm] [Cảm Tạ] [Lin Lạc] [Lặt Vặt] [Gp ]

 

啓明网站  |  Copyright 2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer