QUÁ TR̀NH GIAN NAN VÀ KIÊN TR̀ NHẬN LẠI 4 TẤM

BIA CÔNG ĐỨC CỦA TRƯỜNG KHẢI MINH

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 4/2021, có thông tin trường Trưng Vương, tức trường Khải Minh cũ, sẽ phá
bỏ toàn bộ, và xây mới lại. Hội Cựu học sinh Khải Minh Nha Trang nhận thấy đây là cơ
hội tốt nhất để làm thủ tục nhận lại 4 tấm bia ghi công đức những vị đă đóng góp xây
dựng trường Khải Minh các giai đoạn năm 1933, 1948, 1956, và 1971.


Ngày 10/05/2021, ông Hàng Quốc Định, Bang trưởng Bang Hải Nam, Phó Hội
trưởng Hội người Hoa Nha Trang, đại diện gởi tờ tŕnh cho UBND tỉnh Khánh Ḥa, và đăđược UBND tỉnh phúc đáp bằng công văn số 4420/UBND-KGVX ngày 24/05/2021, vàSở Văn hóa và Thể thao có công văn số 1214/SVHTT-QLVHGĐ ngày 31/05/2021 đề
nghị Hội người Hoa TP Nha Trang cử đại diện lúc 9h sáng ngày 04/6/2021 (sau lại hoănđến 11/6 do xung quanh trường có ca nhiễm Covid-19), đến trường Trưng Vương số 12 Lư Quốc Sư, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang để giới thiệu phương án, thời gian và kinh phí di dời 4 văn bia đến Trung tâm Hoa văn Khải Minh, 31A Nguyễn Bỉnh Khiêm.


Ngày 31/05/2021, Hội Cựu học sinh Khải Minh đă có cuộc họp online trên Zalo gồm 58 người, do ông Vương Vĩnh Hiệp chủ tŕ, và thống nhất cử 11 người (Vương Vĩnh
Hiệp, Hàng Quốc Định, Trịnh Sư Hải, Lư Trạch Chương, Diệp Hoàng Yến, Lâm Lệ Anh,
Trần Gia Cảnh, Vương Ái Thuyền, Huỳnh Xương Phước, Hà Mỹ Ánh, Diệp Thế Thuận)
đến tại trường Trưng Vương (tức Khải Minh cũ) để giới thiệu phương án, thời gian và
kinh phí di dời 4 văn bia theo công văn số 1214/SVHTT-QLVHGĐ ngày 31/05/2021 của
Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Ḥa. Đồng thời cử 8 người (Vương Vĩnh Hiệp, Hàng
Quốc Định, Diệp Hoàng Yến, Lâm Lệ Anh, Trần Gia Cảnh, Lư Đoàn, Huỳnh Xương
Phước, Hà Mỹ Ánh) đến Trung tâm Hoa văn Khải Minh, 31A Nguyễn Bỉnh Khiêm, để
xác định vị trí và phương thức kỹ thuật gắn 4 tấm bia công đức.
 

Sau buổi làm việc tại trường Trưng Vương vào ngày 11/06/2021, các cơ quan chính quyền đều đồng ư cho Hội người Hoa nhận lại 4 tấm bia, duy chỉ có ông hiệu trưởng trường Trưng Vương là không đồng ư, với lư do là muốn giữ lại làm kỷ niệm tại trường.
 

Vụ việc bị tắt nghẽn ở đây.
 

Sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Ḥa (đơn vị được UBND tỉnh giao phụ
trách vụ việc) có công văn mời Hội người Hoa NT, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Nha Trang, Trung tâm Bảo tồn di tích KH, Pḥng Văn hóa Thông tin Nha Trang, Pḥng quản lư Văn hóa và Gia đ́nh, trường Trưng Vương đến họp tại Sở Văn Hóa và Thể thao vào ngày 24/06/2021. Ông Hàng Quốc Định và ông Vương Vĩnh Hiệp đến dự họp và tŕnh bày lịch sử trường và nguyện vọng nhận lại 4 tấm bia. Tất cả các cơ quan có mặt trong buổi họp đều nhất trí việc giao lại 4 tấm bia cho Hội người Hoa, ngay cả hiệu trưởng trường Trưng Vương cũng không có ư kiến ǵ thêm. Trong lúc đang chuẩn bị kết luận cuộc họp th́ UBND thành phố Nha Trang gọi điện đến thông báo là trong nội bộ Hội người Hoa có người báo là không thể giao lại 4 bia công đức khi ông Định và ông Hiệp không chứng minh là đại diện cho người Hoa Nha Trang ?! Trong khi ông Hàng Quốc Định, là Phó hội trưởng phụ trách Hành chính quản trị của Hội người Hoa Nha Trang, Trưởng Bang Hải Nam Nha Trang; ông Vương Vĩnh Hiệp, phụ trách giáo dục của Hội người Hoa Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Hoa văn Khải Minh, Phó hội trưởng Hội Cựu học sinh Khải Minh Nha Trang, Trưởng Bang Phúc Kiến Nha Trang.
 

Sau cuộc họp ngày 24/06/2021 với thông tin thiếu đoàn từ nội bộ Hội người Hoa, các cơ quan nhà nước e ngại rằng trả 4 tấm bia không đúng người đúng chỗ, sau này có người khác đến yêu cầu trả nữa th́ không biết xử lư ra sao? Cho nên, việc giải quyết giao trả 4 tấm bia công đức bị ngưng lại, đồng thời trong thời gian này, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Nha Trang, các cơ quan không làm việc, nhiều khu phố bị phong
tỏa và người dân hạn chế ra đường.
 

Đầu tháng 11/2021, có thông tin trường Trưng Vương đang di chuyển bàn ghế và vật dụng nhà trường đi nơi khác để chuẩn bị cho việc phá dỡ xây dựng lại mới. Ngày
10/11/2021, ông Hàng Quốc Định quyết định gửi tiếp công văn cho UBND thành phố NhaTrang về việc giao 4 tấm bia cho Hội người Hoa. Đồng thời, ông Định và ông Hiệp vậndụng mối quen biết các cơ quan cấp tỉnh để đề nghị được giúp đỡ xúc tiến việc giao lại 4 tấm bia.


Ngày 24/11/2021, Pḥng Văn hóa Thông tin của UBND thành phố Nha Trang mời ông Định và ông Hiệp đến họp cùng các cơ quan của thành phố Nha Trang, và đề nghị biên bản cuộc họp online của Hội người Hoa và Hội Cựu học sinh Khải Minh vào ngày
31/05/2021 phải có chữ kư của tất cả 58 người tham dự, nhằm chứng minh là việc ông
Định và ông Hiệp đại diện làm việc nhận lại 4 tấm bia là chính xác. Ngay sau cuộc họp
này, lại cũng người trong nội bộ Hội người Hoa tiếp tục lén lút báo lên UBND thành phố
Nha Trang là ông Định và ông Hiệp không được phép đại diện nhận 4 tấm bia. Việc lấy
chữ kư của 58 người tham dự cuộc họp online ngay trong đêm 24/11/2021 đă được các
cựu học sinh Huỳnh Xương Phước, Trần Gia Cảnh và Vương Ái Thuyền đội mưa suốt
đêm hoàn thành.
 

Sau khi có biên bản cuộc họp cùa Hội người Hoa với 58 người kư tên, để khẳng định hơn, ngày 07/12/2021 Pḥng Văn hóa Thông tin mời đại diện người Hoa Nha Trang
đến tại hội trường của UBND thành phố Nha Trang để xác định lại lần cuối. Lần này có
18 người đại diện cho người Hoa Nha Trang đến dự, trong đó có thầy La Hy Tinh và cô
Diệp Hoàng Yến. Lúc này, các cơ quan nhà nước tin rằng ông Định và ông Hiệp đúng là
đại diện làm việc để nhận lại 4 tấm bia công đức.
 

Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh Khánh Ḥa họp với các cơ quan liên quan và ra
quyết định đồng ư giao lại 4 tấm bia công đức cho Hội người Hoa, và giao cho UBND
thành phố Nha Trang triển khai thực hiện việc giao nhận.
 

Ngày 11/1/2022, UBND thành phố Nha Trang mời Hội người Hoa và các cơ quan
hữu quan họp hướng dẫn cách di dời 4 tấm bia. Ngày 20/01/2022 tổ chức tiếp cuộc họp
thống nhất phương án di dời. Cả 2 cuộc họp này chỉ có ông Định dự, do ông Hiệp đang ở Hoa Kỳ. Và cùng ngày, UBND thành phố Nha Trang ra thông báo số 62/TB-UBND kết luận việc di dời 4 văn bia từ trường Trưng Vương về Trung tâm Hoa văn Khải Minh.
Ngày 8/2/2022, Pḥng Văn hóa Thông tin của UBND thành phố Nha Trang có công văn số 228/VHTT về việc tổ chức thực hiện việc di dời 4 văn bia vào lúc 8h sáng ngày 16/02/2022. Và ngày 11/2/2022 tổ chức cuộc họp thống nhất nhiệm vụ được phân
công, ông Hàng Quốc Định và ông Vương Vĩnh Hiệp đến dự và nhất trí nội dung biên bản giao nhận.
 

8h sáng 16/2/2022, bên Hội người Hoa và Hội Cựu học sinh Khải Minh gồm: Hàng
Quốc Định, Vương Vĩnh Hiệp, Huỳnh Xương Phước, Trần Gia Cảnh, Mai Gia Minh, Trần Đ́nh Huê và Vương Ái Thuyền; bên cơ quan nhà nước gồm đại diện cùa UBND thành phố Nha Trang, phường Vạn Thạnh, phường Xương Huân có mặt tại trường Trưng Vương. Sau khi hai bên kư biên bản giao nhận, đội thi công dán khung bảo vệ 4 tấm bia và tiến hành cắt tấm bia nhỏ nhất để thăm ḍ độ dày của tấm bia. Các anh chị em bên nhận lo lắng, hồi hộp mong rằng tấm bia không quá dày, nếu không việc cắt cưa sẽ khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Khi tấm bia đầu tiên được cắt ra thành công, mọi người đều vui mừng reo lên! Tiếp tục tấm bia thứ 2, thứ 3 cắt ra thành công, và đến tấm bia cuối cùng, là tấm bia lớn nhất cao 2 mét! Mọi người lại hồi hộp và căng thẳng cùng đến sát bên chỉ dẫn cách cắt và giữ tấm bia, sợ rằng bị nứt găy hoặc rơi vỡ. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, tấm bia cuốicùng cũng được an toàn cắt xong và đưa lên xe. Đồng thời, tấm bia di ảnh ông Trần Xương Sâm, người sáng lập trường Khải Minh (tiền thân là Trường Trung Hoa) năm 1933, đặt tại pḥng học trong góc bên trái của lầu hai, cũng được cắt ra cùng 4 tấm bia chở về trụ sở Trung tâm Hoa văn Khải Minh Nha Trang.
Chiều ngày 16/02/2022, 4 tấm bia công đức đă được gắn lên tường tại Trung tâm Hoa văn Khải Minh, và ngày 21/02/2022, 4 tấm bia được viền khung lại mới nguyên như
xưa. Toàn bộ kinh phí di dời lắp đặt 4 tấm bia do 30 cựu học sinh Khải Minh đóng góp,
đồng thời, Hội quán Hải Nam Nha Trang vệ sinh và đồ lại chữ nhủ đồng của 4 tấm bia, và phục chế lại tấm bia di ảnh của ông Trần Xương Sâm, nhà sáng lập trường Khải Minh (tiền thân là trường Trung Hoa).
 

Vậy là sau gần 9 tháng liên hệ và làm việc (10/05/2021 – 16/02/2022), sau 44 năm
khi tên trường không c̣n mang tên Khải Minh (1978 – 2022), sau 50 năm 8 tháng khánh thành trường Trung học Khải Minh (18/06/1971 – 16/02/2022), 4 tấm bia ghi danh công đức của những vị kiều hiền đóng góp xây dựng trường Trung học Khải Minh đă về lại ṿng tay của công dân Khải Minh, và trụ sở Trung tâm Hoa văn Khải Minh Nha Trang ngày nay cũng là từ một phần của trường Khải Minh ngày xưa.
Vương Vĩnh Hiệp

 

 

 

Hiep Vinh Vuong  王永协

Nha Trang, Tháng 2/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  投稿 郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

 

啓明网站  |  Copyright © 2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer