KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA VƯƠNG VĨNH HIỆP  王永協作品

 

 

爸爸, 您為我打開世界之窗   ||   我的国语小学老师   ||   会晤毛老师

越南芽莊福建會館   ||   後悔   ||   中文–我的财產   ||   芽荘海滩   ||   端午節   ||   庚寅年清明節

芽荘雨季(1): 啓明学校    ||   芽莊雨季(2): 國路一號    ||   芽莊雨季(3): 禮儀廉恥–自強不息

 

二十四孝  Nhị Thập Tứ Hiếu Biên Dịch

 

Khải Minh -- Những Kỷ Niệm Khó Quên   ||   Những Năm Tháng Tôi Ở Khải Minh

 

Niềm Vui Lớn Trong “Ngày Phụ Thân” 2012  

Nha Trang Xưa   ||   Du Lịch Đến Hạ Uy Di   ||   Ảnh Hưởng Người Cha   ||   Thanh Minh Cảm Thán

Điện Ảnh Hongkong & Rạp Cine Ở Nha Trang   ||   Túc Cầu - Cá Độ, Cuộc Đời - Canh Bạc

Con Trâu Đi Con Hổ Đến   ||   Cây Đàn Bỏ Quên   ||   Buổi Cơm Tối Với Mẹ ( Mother's Day 2010 )

 

Khải Minh – Thân T́nh Và Ân T́nh   ||   Lời Cảm Ơn Chưa Nói ( Mother’s Day 2009 )

Những Người Bạn Thuở Thiếu Thời   ||   Gặp Gỡ Bạn Bè ( Khai-Minh 2009 Year End Reunion Party )

 

Ăn Tết Ở Úc   ||   Chuyến Đi V́ Một Chữ Ân T́nh   ||   Nha Trang – Đô Thị Loại 1   ||   Trung Thu Trong Mưa

Thu Cảm Ở California   ||   Sự Hy Sinh   ||   Quê Ngoại   ||   Chia Tay Mùa Thu California

Hạnh Phúc Làm Cha   ||   Ṿng Tay Của Cha   ||   Sự Hy Sinh Của Người Mẹ   ||   Xem Euro Này Nhớ Euro Xưa

Tết Đến Rồi   ||   Phở Cứu Đói    ||   Kỷ Niệm Nhà Sách Vương Phủ Tĩnh   ||   Thanh Minh Trong Tiết Tháng Ba

 

Mỹ Quốc Du Kí:

Láng Giềng (Kỳ 9)   ||   Năm Mới (Kỳ 10)   ||    Chia Tay (Kỳ 11)

Bạn Cũ  (Kỳ 5)   ||   Hoa Tuyết (Kỳ 6)   ||   Gặp Gỡ  (Kỳ 7)   ||   Hoa Tuyết (Kỳ 8)

Làm Visa (Kỳ 1)   ||   Đến Mỹ  (Kỳ 2)   ||   Núi Vàng (Kỳ 3)   ||   Tự Do  (Kỳ 4)

 

Đáo Trường Thành  -  到长城   ||   Viếng Miếu Nhạc Vương Cảm Tác

Trụ Cột Gia Đ́nh   ||   Người Mẹ   ||   Triết Học Nho Giáo

 

 

 

 

Vương Vĩnh Hiệp  王永协

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 - 2011 KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer