*唐詩越譯*  瑤池  DAO TR̀     桃花溪  ĐÀO HOA KHÊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYÊN TÁC:

 

 

 

PHIÊN ÂM HÁN VIỆT:

 

DAO TR̀

 

Lư Thương Ẩn

 

Dao tŕ A mẫu ỷ song khai,

Hoàng trúc ca thanh động địa ai.

Bát tuấn nhật hành tam vạn lư,

Mục Vương hà sự bất trùng lai?

 

 

DỊCH THƠ:

 

DAO TR̀

 

Tây vương mẫu2 vén song the,

 Vang rền Hoàng trúc3 điệu nghe năo ḷng.

Mục vương4 tuấn mă tám con,

Sao vua chẳng c̣n quay lại nơi đây ?

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Đà Nẵng, Việt Nam, Cuối Năm 2010

 

 

 

 

CHÚ THÍCH:

 

 

  1. Dao tŕ : hàm nghĩa ao đẹp như ngọc dao. Chúa các tiên nữ là Tây vương mẫu ở đấy.  Thỉnh thoảng họp quần tiên về đấy tổ chức sinh hoạt tiên giới.
  2. Tây vương mẫu : vị chúa cai quản toàn bộ tiên nữ (nên chú ư rằng tác giả gọi xách mé là “A mẫu” để công khai tỏ ư bất kính.
  3. Hoàng trúc: Điệu ca cổ có 3 chương, không dùng cho tế lễ, khánh tiết.
  4. Mục vương: vua nhà Chu, trị v́ 1001 - 947 TrCN người cho xây Dao tŕ và Thuư thuỷ dành cho tiên ở (tại vườn Lạn phong uyển gồm 12 ngọc lâu và một toà tháp 9 tầng). Ông c̣n nuôi tám con ngựa quư mỗi ngày đủ sức phi ba vạn dặm (!). Câu kết mở ra 2 vấn đề lớn:

      a. Vua lui tới với thần tiên sao không sống lâu như họ ?

      b. Vua có cả đàn ngựa hay sao không đi thăm nổi những kẻ ông ưa thích?

 

(Xét ra từ hơn ngh́n năm trước cái nh́n tâm linh của thi nhân quá thoáng!)

 

 

 

 

 

 

 

NGUYÊN TÁC:

 

 

 

PHIÊN ÂM HÁN VIỆT:

 

ĐÀO HOA KHÊ

 

Trương Húc

 

Ẩn ẩn phi kiều cách dă yên,

Thạch cơ tây bạn vấn ngư thuyền.

Đào hoa tận nhật tuỳ lưu thuỷ,

Động tại thanh khê hà xứ biên?

 

 

DỊCH THƠ:

 

KHE HOA ĐÀO

 

Thấp thoáng cầu cao khuất khói mây,

Hỏi thuyền ngư phủ mé ghềnh tây.

Hoa đào trôi măi theo ḍng nước,

Động ở khe trong, liệu cạnh đây?

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Đà Nẵng, Việt Nam, Cuối Năm 2010

 

 

 

 

CHÚ THÍCH:

 

 

Đào hoa khê là sản phẩm hư cấu thuần tuư để thoả măn nhu cầu lăng mạn của người đời dựa theo mô típ người gặp tiên, h́nh như dân tộc nào cũng có, tầng lớp xă hội nào cũng thích.

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2004 – Present   KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer