薄暮思家  *  BẠC MỘ TƯ GIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên tác:

 

薄 暮 思 家

 

城 上 凍 雲 千 里 陰

梁 園 花 柳 瞙 沉 沉

高 堂 兩 處 思 兒 淚

薄 宦 三 春 感 舊 心

對 榻 貧 妻 烹 北 茗

敲 門 小 女 弄 南 音

邦 家 有 道 知 何 用

一 病 蹉 跎 歲 自 深

 

高 伯 适

 

 

 

 

Phiên âm:

 

BẠC MỘ TƯ GIA

 

Thành thượng đống vân thiên lư âm,

Lương viên hoa liễu mạc trầm trầm.

Cao đường lưỡng xứ tư nhi lệ,

Bạc hoạn tam xuân cảm cựu tâm.

Đối tháp bần thê phanh Bắc mính,

Xao môn tiểu nữ lộng Nam âm.

Bang gia hữu đạo tri hà dụng,

Nhất bệnh sa đà tuế tự thâm.

 

Cao Bá Quát

 

 

*

 

Dịch nghĩa:

 

CHIỀU HÔM NHỚ NHÀ

 

Mây lạnh trên thành che rợp ngh́n dặm,

Hoa liễu vườn (bên) cầu trông ch́m ch́m.

Hai chốn cao đường (1) tuôn lệ nhớ con,

Chức quan bạc bẽo làm cảm thương cho ḷng cũ của ba xuân. (2)

Trước giường vợ nghèo đun chè xanh kiểu Bắc,

Gơ vào cửa con gái bé chơi điệu Nam. (3)

Nước nhà có đạo biết dùng cách ǵ đây? (4)

Một bệnh lây lất dài cả năm.

 

*

 

Dịch thơ:

 

Ngh́n dặm mây che khuất lạnh thành,

Bên cầu hoa liễu nhạt tơ mành.

Cao đường hai chốn cùng rơi lệ,

Quan nhỏ chạnh niềm tấc cỏ xuân.

Vợ túng đun chè xanh lối Bắc,

Con khờ gơ cửa hát câu Nam.

Nước nhà thịnh trị làm ǵ nhỉ?

Bệnh hoạn dây dưa suốt cả năm.

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Nhà Nghiên Cứu – Đà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

Chú thích:

 

(1)    Hai chốn cao đường:  Cha và mẹ (câu này cho biết một trong hai người sống với Cao Bá Đạt, tri huyện Nông cống - Thanh hóa).

(2)    Ba xuân:  Ba tháng mùa xuân. Ở đây ám chỉ cha mẹ (ḷng vợ chồng cụ Cao Cửu Chiếu từng đặt nhiều hi vọng vào cặp con thông minh)

(3)    Điệu Nam:  Có lẽ chỉ điệu Nam ai, Nam b́nh nghe thật áo năo, tả tâm trạng công chúa Huyền Trân về xứ Chiêm thành biền biệt (Nước non ngh́n dặm ra đi - Tội t́nh chi? - Mượn màu son phấn - Đền nợ Ô Ly - Cái xuân th́…) rất hợp cảnh ngộ họ Cao.

(4)    Dùng cách ǵ đây:  Kẻ sĩ gặp lúc nước nhà có đạo th́ ra làm quan (xuất) gặp lúc nước nhà vô đạo th́ ở ẩn (xử). Họ Cao cám cảnh cho ḿnh “xuất” mà chỉ nhận cảnh đau ốm, chẳng đền đáp nổi ơn sinh thành xa xôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2010  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer