病中  *  BỆNH TRUNG

 

 

 

Ngoại ô Đà Nẵng, Việt Nam

 

 

 

 

 

Nguyên tác:

 

 

 

 

 

Phiên âm:

 

BỆNH TRUNG

 

Xuân lai tâm lực lưỡng kham tăng

Tổn tận yêu vi sấu bất thăng

Nhập thế chích thân thiên lư mă

Khán thư song nhăn vạn niên đăng

Chuyết thê ỷ chẩm sơ bồng phát

Trĩ tử khiên y tạ khúc quăng

Nhất tiếu na tri nhàn vị đắc

Tiểu lô tiễn mính đạm ư tăng

 

*

 

Dịch nghĩa:

 

TRONG LÚC ỐM

 

Sang xuân đến nay, tâm và sức đều đáng ghét cả hai,

Tổn hại cả ṿng eo, gầy không xiết kể.

Vào đời, chiếc thân (lẻ loi) như con ngựa chạy ngh́n dặm,

Xem sách, đôi mắt là ngọn đèn vạn năm.

Vợ vụng tựa gối chải tóc rối,

Con thơ dắt áo làm nhàu chỗ khuỷu tay.

Cười một tiếng nào biết là nhàn chưa được,

Ḷ nhỏ đun trà nhạt hơn (trà của) tăng.

 

*

 

Dịch thơ:

 

Tâm lực năm nay thảy đáng phiền,

Ṿng eo cũng bị giảm liên miên.

Lạc loài thân thế ngựa thiên lư,

Cần mẫn sử kinh đèn vạn niên.

Vợ vụng chải giùm đầu tóc rối,

Con thơ dắt hộ khuỷu tay nhăn.

Cười x̣a nào biết chưa nhàn nổi,

Ḷ nhỏ đun chè nhạt quá tăng.

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Nhà Nghiên Cứu – Đà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2009  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer