同志亭明仲汎舟遊五行山  和明仲次韻

 

ĐỒNG CHÍ Đ̀NH MINH TRỌNG PHIẾM CHU DU NGŨ HÀNH SƠN

HỌA MINH TRỌNG THỨ VẬN

 

 

 

Ngũ Hành Sơn

 

 

 

 

 

Nguyên tác:

 

志 亭 明 仲 汎 舟 遊 五 行 山

 

和 明 仲 次 韻

 

天 到 茶 山 曉

人 如 奠 水 清

詩 懷 千 里 共

風 力 一 帆 輕

湖 海 誰 同 夢

烟 波 我 此 行

應 真 洞 裡 石

可 得 証 三 生

 

高 伯 适

 

 

 

 

Phiên âm:

 

ĐỒNG CHÍ Đ̀NH MINH TRỌNG PHIẾM CHU DU NGŨ HÀNH SƠN

HỌA MINH TRỌNG THỨ VẬN

 

Thiên đáo Trà sơn hiểu

Nhân như Điện thủy thanh

Thi hoài thiên lư cộng

Phong lực nhất phàm khinh

Hồ hải thùy đồng mộng

Yên ba ngă thử hành

Ứng chân động lư thạch

Khả đắc chứng tam sinh

 

Cao Bá Quát

 

 

*

 

Dịch nghĩa:

 

HỌA VẦN MINH TRỌNG (TRONG DỊP) DẠO THUYỀN CHƠI NGŨ HÀNH SƠN CÙNG CHÍ Đ̀NH, MINH TRỌNG.

 

Đến Trà sơn (1) trời mới sáng ra,

Người trong (sáng) như nước sông Vĩnh điện. (2)

Thơ ôm theo ḷng từ ngh́n dặm, (3)

Sức gió làm nhẹ một lá buồm.

Ai cùng mộng hồ hải?

Ta thuộc hàng khói sóng. (4)

Đá trong động Ứng chân, (5)

Có khả năng được chứng quả ba kiếp. (6)

 

*

 

Dịch thơ:

 

Trời đến Trà sơn sáng,

Người như nước Điện trong.

Ḷng thơ ngh́n dặm đến,

Sức gió một buồm giong.

Hồ hải ai chung mộng,

Khói sương ta cùng ḷng.

Ứng chân động đá ấy,

Chứng ba kiếp dễ dàng.

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Nhà Nghiên Cứu – Đà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

Chú thích:

 

(1) Trà sơn:  Tức bán đảo Sơn trà (hay Sơn chà) nằm kề phía Bắc Ngũ Hành sơn.

(2) Vĩnh Điện:  Sông cùng tên với thị trấn huyện lỵ Điện Bàn, xưa có nhánh sâu chảy tận chân Ngũ Hành sơn.

(3) Ngh́n dặm:  Ám chỉ khách quê ở Bắc.

(4) Khói sóng:  Ám chỉ hạng ẩn dật, ưa thú vui thiên nhiên.

(5) Ứng chân:  Tên động trong dăy Ngũ Hành sơn.

(6) Ba kiếp:  Nguyên tác Tam sinh. Phật giáo chủ trương thuyết   “sinh tử luân hồi”, chúng sinh đều trải qua vô số kiếp,  gần gũi nhất là kiếp trước (tiền sinh), kiếp này (hiện sinh) và kiếp sau (lai sinh).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2011  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer