見北人來因話故鄊消息

 

KIẾN BẮC NHÂN LAI NHÂN THOẠI CỐ HƯƠNG TIÊU TỨC

 

 

 

Bắc Ninh  --  Quê Hương Của Cao Bá Quát

 

 

 

 

 

Nguyên tác:

 

見 北 人 來 因 話 故 鄊 消 息

 

脉 脉 相 看 拭 淚 痕

喃 喃 不 厭 話 鄊 村

老 親 健 在 憐 兒 隔

穉 子 歡 來 喜 父 存

舊 草 自 塵 堆 廢 簏

小 梅 無 賴 跨 修 垣

長 亭 不 顧 雲 天 遠

春 盡 誰 招 未 死 魂

 

高 伯 适

 

 

 

 

Phiên âm:

 

KIẾN BẮC NHÂN LAI NHÂN THOẠI CỐ HƯƠNG TIÊU TỨC

 

Mạch mạch tương khan thức lệ ngân

Nam nam bất yếm thoại hương thôn

Lăo thân kiện tại, liên nhi cách

Trĩ trở hoan lai hỉ phụ tồn

Cựu thảo tự trần đôi phế lộc

Tiểu mai vô lại khóa tu viên

Trường đ́nh bất cố vân thiên viễn

Xuân tận thùy chiêu vị tử hồn

 

Cao Bá Quát

 

 

*

 

Dịch nghĩa:

 

GẶP NGƯỜI NGOÀI BẮC TỚI NHÂN NÓI CHUYỆN TIN TỨC CỐ HƯƠNG

 

Lúng túng nh́n nhau, lau ngấn lệ,

Ŕ rầm không chán chuyện làng xóm.

Cha mẹ già c̣n sống khỏe, thương con xa cách,

Lũ trẻ vui mừng cha c̣n sống.

Bản thảo cũ bám bụi chất đống trong bồ rách,

Cây mai nhỏ không nhờ (được ai) để cưỡi tường dài. (1)

Nơi trường đ́nh (2) ngoảnh nh́n phía Bắc, trời mây xa xôi,

Xuân hết, (có) ai gọi hồn người chưa chết (không nhỉ!).

 

*

 

Dịch thơ:

 

Lúng túng nh́n nhau gạt lệ mừng,

Ŕ rầm chẳng chán chuyện quê hương.

Mẹ già c̣n khỏe, thương con vắng,

Trẻ dại vui mừng biết bố c̣n.

Bụi hẳn phủ đầy bồ bản thảo,

Mai không ai giúp vượt qua tường.

Trời mây xa tít đường về Bắc,

Xuân hết, hồn ta ai gọi không?

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Nhà Nghiên Cứu – Đà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

Chú thích:

 

1.     Tác giả chú: “Cây mai thơm cao hơn một thước (#0m3) trồng trong chậu sứ, nghe nói người nhà gần đây đem trồng ra vườn đă cao vọt quá đầu người rồi”

2.     Trường đ́nh: Loại nhà trống vách, dựng nơi cao ráo kề quan lộ, bến sông để đưa đón khách đường trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   *

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2010  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer