久坐  *  CỬU TỌA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên tác:

 

 

 

 

Phiên âm:

 

CỬU TỌA

 

Khinh khinh vân ám độ

Đạm đạm nguyệt vi quang

Yên tán văn cầm tĩnh

Phong điều điểu vận trường

Đ́nh không giao phục dực

Tường ảnh vũ sơ lang

Hứng đáo vong ngôn xứ

Du nhiên hứng diệc vong

 

Cao Bá Quát

 

 

*

 

 

Dịch nghĩa:

 

NGỒI LÂU

 

Mây đi qua nhè nhẹ,

Nhàn nhạt ánh trăng mờ.

Khói sương tan, tiếng đàn của muỗi yên lắng,

Vệt gió làm dài thanh vận của chim.

Sân trống đôi cánh dơi (1) giao nhau,

Cau thưa múa bóng trên tường.

Cơn hứng xảy đến lúc quên lời,

Tự nhiên cơn hứng cũng mất.

 

 

*

 

 

Dịch thơ:

 

Mây lướt qua nhè nhẹ,

Trăng lên sáng nhờ nhờ.

Sương tan, muỗi bặt tiếng,

Gió vuốt giọng chim xa.

Sân vắng giao đôi cánh,

Tường in bóng cau thưa.

Hứng về, lời quên cả,

Và hứng chẳng c̣n lưa.

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Nhà Nghiên Cứu – Đà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

Chú thích:

 

(1)    Nguyên văn phục dực: một tên gọi khác của biển bức 蝙蝠 tức  con dơi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   *

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2011  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer