ĐỂ GIA

 

 

 

*   *   *

 

 

 

 

 

Nguyên tác:

 

 

高伯适

 

 

 

Phiên âm:

 

ĐỂ GIA

 

Song mấn tiêu tiêu bất tự tri

Hương thôn chỉ điểm thị qui kỳ

Mộc miên điếm lư sương thu tảo

Thiên mă hồ biên nhật thượng tŕ

Lân hữu hốt phùng kinh sổ vấn

Mẫu thân sạ kiến, hỉ giao bi

B́nh sinh đa nạn kim trường hối

Úy hướng gia nhân ngữ biệt ly

 

Cao Bá Quát

 

 

*

 

 

Dịch nghĩa:

 

VỀ ĐẾN NHÀ

 

Đôi mái tóc đă bơ phờ mà không tự biết,

Nay là dịp ta trông thấy làng xóm.

Trong điếm canh Cây gạo sương tan sớm,

Bên hồ Ngựa trời mặt trời lên chậm.

Bạn láng giềng chợt gặp, kinh ngạc hỏi vài câu,

Thân mẫu chợt thấy con, mừng lẫn buồn.

Cả đời gặp nhiều nạn, nay hối hận măi,

Sợ nói lời biệt ly với người nhà.

 

 

*

 

 

Dịch thơ:

 

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Nhà Nghiên Cứu – Đà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer