停試後呈諸友  Đ̀NH THÍ HẬU TR̀NH CHƯ HỮU

 

 

 

*   *   *

 

 

 

 

 

Nguyên tác:

 

 

 

高伯适

 

 

 

Phiên âm:

 

Đ̀NH THÍ HẬU TR̀NH CHƯ HỮU

 

Vị luyến minh triều học tố quan

Nhất danh lạo đảo vị ưng nhàn

Tĩnh gia thế thừa ân hậu

Tọa cảm triều đ́nh đăi khoan

Bế các hữu hoài thâm bổ quá

xứ trọng thương hoàn

Cố nhân thùy tỉnh quan tâm sự

Khẳng nghĩ cùng hào khẩu giác khan

 

Cao Quát

 

 

*

 

 

Dịch nghĩa:

 

SAU KHI DỪNG THI (1) TR̀NH BÀY VỚI CÁC BẠN

 

quyến luyến triều đại sáng suốt nên học làm quan,

(Tại) một chút danh (2) làm khốn đốn chẳng được nhàn.

Thầm nghĩ gia đ́nh được hưởng ơn dày, (3)

Vẫn cảm thầy triều đ́nh đăi kẻ rộng răi.

Cửa gác (4) đóng lại nhớ người sửa sai, (5)

Tựa cổng làng () chỗ nào cho kẻ trọng thương (6) về?

Bạn ḷng xét cho điều liên quan tâm sự,

Chịu xem góc mồm (7) kẻ bắt chước hạng hào hùng cùng đường.

 

 

*

 

 

Dịch thơ:

 

Lưu luyến thánh triều chọn lối quan,

Long đong thân phận chẳng an nhàn.

Nghĩ rằng gia thế mang ơn hậu,

Cảm thấy triều đ́nh đăi sang.

Cửa gác vẫn ngăn người chữa lỗi,

Cổng làng nào đón kẻ thân tàn.

Cố nhân xét niềm tâm sự,

Chịu ngắm làm chi kẻ nói càn?

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Nhà Nghiên CứuĐà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

Chú thích:

 

1.      Dừng thi: Cao Quát hỏng thi Hội ba lần liền bỏ cuộc.

2.      Chút danh: Ngụ ư ḿnh đă trót nổi danh nên nay phải lẽo đẽo đeo đuổi công danh.

3.      Ơn dày: Ngụ ư anh em ông đỗ cử nhân.

4.      Cửa gác: Ám chỉ thi Hội.

5.      Sửa sai: Ngụ ư thi lại khoa khác.

6.      Trọng thương: Ngụ ư chuyện lạo đảo trường ốc.

7.      Góc mồm: Nguyên táckhẩu giácngụ ư “ sừng mỏ  mồm loa mép dăiám chỉ kẻthi hỏng thường ba hoa, chỉ trích khảo quan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer