與家人作别是夜予病轉發

 

 

 

*   *   *

 

 

 

 

 

Nguyên tác:

 

 

高伯适

 

 

 

Phiên âm:

 

DỮ GIA NHÂN TÁC BIỆT THỊ DẠ DƯ BỆNH CHUYỂN PHÁT

 

Vong t́nh tự tiếu ngă hà năng

Ai lạc niên lai tiệm bất thăng

Nại biệt hữu giam tàng cựu kính

Công sầu vô ảnh bạn hàn đăng

Chẩm biên hương mộng tam canh viễn

Cân lư sương mao nhất dạ tăng

Thùy niệm xuân hàn trung lộ khách

Ngưu y lang tạ lệ thành băng

 

Cao Bá Quát

 

 

*

 

 

Dịch nghĩa:

 

TỐNG BIỆT NGƯỜI NHÀ, ĐÊM ẤY BỆNH TA TÁI PHÁT. (1)

 

Quên t́nh tự cười ta nào có khả năng,

Buồn vui một năm nay dần dần không chịu xiết. (2)

Chịu đựng biệt ly có giấu kỹ chiếc gương cũ, (3)

Giải quyết nỗi buồn không có h́nh bóng làm bạn với đèn lạnh. (4)

Bên gối mơ về quê xa lúc canh ba,

Trong khăn tóc bạc nhiều thêm trong một đêm.

Ai nghĩ đến người khách giữa đường khi xuân lạnh, (5)

Áo trâu (6) nhếch nhác nước mắt thành băng.

 

 

*

 

 

Dịch thơ:

 

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Nhà Nghiên Cứu – Đà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

Chú thích:

 

  1. Gia đ́nh họ Cao rất quan tâm đến Cao Bá Quát, nên thường sai người lăo bộc vào ra chăm sóc. Người ấy sắp về th́ bệnh Cao tái phát nên có giọng cảm khái này.
  2. Buồn vui không chịu xiết: Buồn nhiều v́ xa quê, vui nhiều v́ luôn được mời dự tiệc, trổ tài xướng họa sở trường.
  3. Gương cũ:  Kỷ vật của vợ, họ Cao mang theo để an ủi nỗi nhớ quê.
  4. Đèn lạnh:  Nguyên tác cô đăng, ngụ ư là bốn phía không c̣n ánh đèn khác, tức rất khuya, họ Cao đang ốm không ngồi làm bạn với đèn như mọi  đêm khác
  5. Xuân lạnh:  Mượn ư thơ Đường:

清明時節雨紛紛,

路上行人欲斷魂。

Thanh minh thời tiết vũ phân phân,

Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn.

( Thời tiết thanh minh mưa bay bay,

Người đi trên đường muốn đứt hồn… )

  1. Cao Bá Quát nh́n cảnh ngộ ḿnh như người khách lủi thủi, rét mướt, giữa đường dài bất trắc của hoạn lộ.
  2. Áo trâu:  Áo chống rét dành cho trâu, dệt bằng sợi gai thô bị loại bỏ hoặc bện bằng lá rừng (cọ, khộp, sơn quân, vv…) nhà quá nghèo thường tận dụng áo ấy làm chăn đắp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer