客路感懷  *  KHÁCH LỘ CẢM H̉AI

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên tác:

 

客 路 感 懷

 

楊 柳 青 旗 賣 酒 家

碧 陰 亭 畔 暫 停 車

黄 鶯 並 立 迎 風 語

紫 燕 交 飛 掠 水 斜

客 路 那 堪 還 阻 雨

離 人 只 是 怕 看 花

思 量 往 事 添 惆 悵

雲 樹 天 涯 一 夢 差

 

高 伯 适

 

 

 

 

Phiên âm:

 

KHÁCH LỘ CẢM HOÀI

 

Dương liễu thanh kỳ mại tửu gia

Bích âm đ́nh bạn tạm đ́nh xa

Hoàng oanh tịnh lập nghênh phong ngữ

Tử yến giao phi lược thủy tà

Khách lộ na kham hoàn trở vũ

Ly thân chỉ thị phạ khan hoa

Tư lường văng sự thiêm trù trướng

Vân thụ thiên nhai nhất mộng sai

 

Cao Bá Quát

 

 

*

 

Dịch nghĩa:

 

NỖI NHỚ TRÊN ĐƯỜNG XA

 

Dương liễu, cờ xanh, quán bán rượu,

Tạm dừng xe cạnh quán giữa khoảng râm xanh biếc.

Oanh vàng cùng đứng (trong lồng) hót đón gió,

Én tía bay ngược chiều nhau lướt nhẹ mé nước.

Đường xa nhà quá sức lại c̣n bị mưa ngăn trở,

Người ĺa nhà chỉ sợ phải xem hoa.

Đắn đo suy nghĩ việc đă qua thêm buồn phiền,

Mây (chiều) cây (xanh) nơi chân trời cùng mộng ước không thành.

 

*

 

Dịch thơ:

 

Cờ xanh, quán rượu, rũ cành dương,

Bên giậu dừng xe khách dặm đường.

Ríu rít oanh chào cùng đón rước,

Xập xè én liệng suối bên đường.

Đường dài c̣n bị mưa ngăn trở,

Hoa thắm ngại ḷng kẻ viễn phương.

Nghĩ ngợi chuyện xưa thêm ngán ngẩm,

Lênh đênh mộng ước liệu thành không?

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Nhà Nghiên Cứu – Đà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2010  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer