樂山旅中  *  暮橋歸女

 

LẠC SƠN LỮ TRUNG   *   MỘ KIỀU QUI NỮ

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên tác:

 

 

 

 

 

Phiên âm:

 

LẠC SƠN LỮ TRUNG

 

Thiều đệ sơn a thập nhất hồi

Hành hành bất đoạn tứ du tai

Dă yên thuư tảo thiên phong tận

U giản thanh truyền vạn mộc lai

Điểu dục biệt nhân phi khứ chuyển

Hoa năng tống khách lạc thời khai

Thiếu niên tật tẩu chung hà sự

Uư lộ man man trước lữ hoài

 

*

 

Dịch nghĩa:

 

TRONG CHẶNG QUA LẠC SƠN

 

Mười một khúc quanh hẻm núi xa tít tắp,

Đi rồi đi không ngừng nghĩ lan man.

Khói xanh ngắt của đồng nội quét lên cả ngh́n ngọn núi,

Tiếng nước chảy của khe ẩn khuất truyền lại từ vạn cây.

Chim muốn xa người vừa bay đi vừa hót,

Hoa như tiễn khách, nở lúc rụng.

Tuổi trẻ chạy nhanh, rốt cuộc được việc ǵ không?

Sợ đường xa dằng dặc bám chắc nỗi niềm lữ thứ.

 

*

 

Dịch thơ:

 

Mười một khúc quanh vắt núi này,

Đi rồi đi măi, nghĩ riêng tây.

Đồng không khói biếc vương ngh́n núi,

Suối khuất nước reo vọng vạn cây.

Chim muốn xa người , bay vẫn hót,

Hoa dường tiễn khách, nở thêm đầy.

Bôn ba tuổi trẻ rồi sao nhỉ?

Dằng dặc đường dài, khách ngán thay!

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Nhà Nghiên Cứu – Đà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên tác:

 

 

 

 

 

Phiên âm:

 

MỘ KIỀU QUI NỮ

 

Tư lượng hàn khổ vị đương cơ

Khang hột như châu khước điển y

Phong lộ quá kiều hồn bất ố

Ỷ môn ứng hữu vọng nùng qui

 

*

 

Dịch nghĩa:

 

CÔ GÁI ĐI VỀ TRÊN CẦU LÚC CHIỀU TỐI

 

Lo lắng rét khổ chưa bằng đói,

Tấm cám (đắt) như châu ngọc, lại phải cầm áo.

Gió sương (thổi và rơi lúc) qua cầu (nhưng) hồn nhiên không ghét,

(V́) đang có kẻ tựa cửa trông nàng về.

 

*

 

Dịch thơ:

 

Nghĩ suy rét khổ chưa bằng đói,

Tấm cám như châu, áo phải cầm.

Sương gió qua cầu không ghét rét,

V́ bao bụng đói ngóng chăm chăm…

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Nhà Nghiên Cứu – Đà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2009  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer